Bukiety dla Matki Bożej Zielnej, 15.08.2021 r.

To już tradycja, że w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przed naszym kościołem rozprowadzane są bukiety tworzone z sercem i radością przez panie z zespołu charytatywnego działającego przy parafii św. Mikołaja w Krakowie. Ofiary złożone z tej okazji do puszek przeznaczone są w całość na trwające prace remontowe.  W pobożności ludowej, przypadająca 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wiąże się ze święceniem ziół i nosi nazwę święta Matki Boskiej Zielnej lub Korzennej. W Kościele katolickim tajemnicę wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą ogłosił jako dogmat wiary 1 listopada 1950 r. Pius XII. Uroczystość tę obchodzi zarówno Kościół katolicki na Zachodzie, jak i chrześcijaństwo wschodnie, w którym nosi ona nazwę Zaśnięcia Matki Bożej. Pobłogosławione w ten dzień wiązanki ziół i kwiatów dają nadzieję na dobre, obfite plony i ochronę od wszelkiej szkody. Święcenie ziół ma podkreślać, że człowiekowi potrzebna jest ozdrowieńcza moc natury.

Zob. też: https://www.ekai.pl/wniebowziecie-matki-bozej-15-sierpnia-swiecenie-ziol-zwyczaj-stary-i-ciagle-zywy/