119. Rocznica urodzin bł. Hanny Chrzanowskiej – uroczystości rocznicowe, 09.10.2021 r.

W sobotę, 9 października 2021 r., mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystych obchodach 119. rocznicy urodzin Hanny Chrzanowskiej – Patronki Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie. W uroczystej Mszy św. wzięli udział m. in. przedstawiciele społeczności Szkoły – na czele z p. Dyrektor Małgorzatą Madej, przedstawicielki Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z p. Izabelą Ćwiertnią – prezesem Stowarzyszenia, jak też reprezentant Kuratora Oświaty. Mszę św. poprzedziły wspomnienia o bł. Hannie oraz program słowno-muzyczny w wykonaniu Jagi Wrońskiej. Mszę św. celebrowali ks. proboszcz Józef Gubała i ks. dziekan Paweł Gawron, który wygłosił okolicznościową homilię. Obchody zakończono złożeniem kwiatów przy relikwiach Błogosławionej Patronki.

Next
%d bloggers like this: