Liturgia stacyjna w kościele św. Mikołaja, 02.04.2022 r., godz. 18.00

W sobotę, 2 kwietnia o godz. 18.00, w kościele św. Mikołaja w Krakowie, który jest świątynią stacyjną na wzór rzymskiej bazyliki św. Mikołaja w Więzieniu, zostanie odprawiona liturgia stacyjna pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza.

Bazylika św. Mikołaja w Więzieniu znajduje się w miejscu, gdzie w czasach republikańskich starożytnego Rzymu mieściły się trzy pogańskie świątynie i więzienie, w którym przebywał pewien człowiek. Za liczne przestępstwa został on skazany na śmierć głodową. Nie zginął dzięki bohaterstwu swojej córki, która potajemnie karmiła go własną piersią, czym wzbudziła podziw i doprowadziła do jego ułaskawienia. Być może właśnie dlatego zbudowano w tym miejscu bazylikę dedykowaną św. Mikołajowi z Miry, który zasłynął z bezinteresownej i anonimowej chęci niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

Źródło: https://diecezja.pl/wydarzenia/liturgia-stacyjna-w-kosciele-sw-mikolaja-2/