Nowi kanonicy Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II przy Bazylice św. Floriana w Krakowie

W czasie Mszy Krzyżma (14.04.2022 r.) sprawowanej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach abp Marek Jędraszewski nadał godność honorową kanoników Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice św. Floriana w Krakowie czterem kapłanom wśród których znalazł się także Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Krakowie – ks. Józef Gubała. W dniu 30.05.2022 r. miało miejsce uroczyste przyjęcie do grona kanoników Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II w Krakowie nowomianowanych jej członków. Obrzędy przyjęcia zakończyła Msza św. koncelebrowana przez kanoników Kapituły, pod przewodnictwem ks. Prepozyta Grzegorza Szewczyka. Szczerze gratulujemy Księdzu Proboszczowi Józefowi zasłużonego tytułu, życząc obfitości Bożych łask i wstawiennictwa  Świętych Floriana i Jana Pawła II.

Wszystkie fotografie – Parafia św. Floriana w Krakowie: https://www.swflorian.net/index.php/multimedia/876-powolanie-nowych-kanonikow-honorowych-do-kapituly-30-05-2022

%d bloggers like this: