Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w Parafii św. Mikołaja w Krakowie, 13-14.06.2022 r.

Peregrynacja ikony Świętej Rodziny w Archidiecezji Krakowskiej (26.12.2021-26.06.2022) związana jest z ogłoszonym przez Papieża Franciszka Rokiem Rodziny. To okazja do wspólnej modlitwy za rodziny i małżeństwa w parafiach wszystkich dekanatów naszej archidiecezji. Ikona przybyła do naszej parafii w poniedziałek 13 czerwca i pozostała z nami do dnia następnego. Po powitaniu przez parafian i duszpasterzy oraz wprowadzeniu Ikony do kościoła miała miejsce uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. ks. bp Jan Zając. Eucharystię zakończyła procesja wokół kościoła. Aż do północy trwało czuwanie modlitewne przy ikonie Świętej Rodziny, prowadzone przez przedstawicieli grup parafialnych i zgromadzeń zakonnych z terenu naszej parafii. Drugi dzień peregrynacji Ikony był okazją do indywidualnej modlitwy i adoracji. Pożegnanie ikony poprzedziła koronka do Miłosierdzia Bożego.

Ikona św. Rodziny powstała w pracowni św. Łukasza w Krakowie, działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia na wzór ikony namalowanej przez Lię Galdiolo, poświęconej przez św. Jana Pawła II w 1994 roku. Ikona ta chce unaocznić to, co niewidzialne za pomocą tego, co widzialne. Inspiracją do powstania ikony św. Rodziny jest objawienie i dogmat o Trójcy Świętej. To, co Duch Święty już sześć wieków temu dał Kościołowi w ikonie Trójcy Świętej, ręką świętego mnicha Andrieja Rublova rozszerza się i łączy z typowymi dla naszych czasów potrzebami duchowymi. Chodzi przede wszystkim o przywrócenie rodzinnej instytucji małżeństwa wartości sakramentalnej i teologicznej, która w tym okresie przeżywa szczególnie głęboki kryzys. Boski obraz Trójcy Świętej znalazł swoje odbicie w ziemskiej św. Rodzinie: Jezusa, Maryi i Józefa. Połączenie ikon zakorzenionych w długiej tradycji ikonografii bizantyjskiej pozwala na interpretacje sakramentalności i duchowości obrazu rodziny przebóstwionej. Przedstawienia ikonograficzne „Trójcy św. A. Rublova”, „Ofiarowania Jezusa w świątyni” oraz „Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie” są fundamentem według tradycji naszej ikony św. Rodziny (o. Zygfryd Kot SJ).

Więcej na temat peregrynacji Ikony i jej symboliki zobacz: https://peregrynacjaikony.pl/

Fotografie: Parafia / Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej https://www.flickr.com/photos/archidiecezjakrakow/albums/72177720299767857

Next

%d bloggers like this: