Dziękczynienie za dar życia bł. Hanny Chrzanowskiej z okazji jubileuszu 120. rocznicy jej urodzin

6 października 2022 r. uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem JE Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego rozpoczęliśmy obchody 120. rocznicy urodzin bł. Hanny Chrzanowskiej. W ten Sposób – wraz ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 im. H. Chrzanowskiej w Krakowie, pielęgniarkami i pielęgniarzami z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, innymi przedstawicielami środowiska medycznego i czcicielami Błogosławionej – wyraziliśmy swoje dziękczynienie za dar życia i dzieła bł. Hanny, za wzór podążania drogą doskonałości chrześcijańskiej, jaki nam pozostawiła. Jak podkreślił Ksiądz Arcybiskup: bł. Hanna Chrzanowska wyrastała ze świeckiego domu, z którego młoda dziewczyna zaczerpnęła szczególną wrażliwość na drugiego człowieka. Podczas wojny oddawała swe siły, czas i serce potrzebującym, których nie brakowałoBł. Hanna zrozumiała, że służba chorym i biednym, to służba samemu Jezusowi i miała wizję w jaki sposób szerzyć pomoc. Dzięki niej zrodziły się idee pielęgniarstwa parafialnego, hospicjów domowych i odprawiania Mszy św. w domach. – Postać szlachetna, zapatrzona w Chrystusa i Jego krzyż, która ciągle inspiruje innych.

(fot. Parafia /  Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej)