Liturgia stacyjna i polsko-ukraińska Droga Krzyżowa, 24-25.03.2023 r.

W sobotę 25 marca 2023 r. w naszym kościele parafialnym miała miejsce liturgia stacyjna pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Tegoroczne pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych przebiega pod hasłem „Cisza dla Krakowa”. Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła. Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej: https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-podczas-liturgii-stacyjnej-w-kosciele-sw-mikolaja-kazdy-czlowiek-nosi-w-sobie-szczegolny-bozy-obraz/

Uroczystą liturgię stacyjną poprzedziła odprawiona dzień wcześniej w naszym kościele – w piątek 24 marca – polsko-ukraińska Droga Krzyżowa, w której wzięli udział Polacy i Ukraińcy, katolicy i prawosławni. Modląc się w obu językach, błagaliśmy o pokój dla Ukrainy i całego świata. Poniżej fotorelacja z obu wydarzeń.

%d bloggers like this: