Liturgia stacyjna w kościele św. Mikołaja w Krakowie, 16.03.2024 r. – zaproszenie

W sobotę 16 marca nasz kościół będzie miejscem liturgii stacyjnej. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Jana Zająca rozpocznie się o godz. 18.00. Bezpośrednio po liturgii możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

Bazylika św. Mikołaja w Więzieniu znajduje się w miejscu, gdzie w czasach republikańskich starożytnego Rzymu mieściły się trzy pogańskie świątynie i więzienie, w którym przebywał pewien człowiek. Za liczne przestępstwa został on skazany na śmierć głodową. Nie zginął dzięki bohaterstwu swojej córki, która potajemnie karmiła go własną piersią, czym wzbudziła podziw i doprowadziła do jego ułaskawienia. Być może właśnie dlatego zbudowano w tym miejscu bazylikę dedykowaną św. Mikołajowi z Miry, który zasłynął z bezinteresownej i anonimowej chęci niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Kościół św. Mikołaja w Krakowie to jeden z najstarszych kościołów na tym terenie. Już w XI w. wzmiankowany był jako drewniana kaplica, a od XII w. jako murowany kościół. Opiekę sprawowali nad nim benedyktyni tynieccy, którzy w 1456 r. oddali kościół wraz z uposażeniem Uniwersytetowi Krakowskiemu. 13 kwietnia 1884 r., ochrzczona została w nim Emilia Kaczorowska, mama Karola Wojtyły. Parafia św. Mikołaja może się poszczycić krzyżem ołtarzowym, przy którym papież Jan Paweł II i papież Benedykt XVI odprawiali Msze Święte podczas swych wizyt w Krakowie.

Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

Źródło: https://diecezja.pl/wydarzenia/liturgia-stacyjna-w-kosciele-sw-mikolaja-4/