Album

Poświęcenie epitafium ś.p. ks. prał. Antoniego Sołtysika i prof. Ignacego Chrzanowskiego, 30.08.2020 r

Next