Dziękczynienie za dar życia bł. Hanny Chrzanowskiej z okazji jubileuszu 120. rocznicy jej urodzin

6 października 2022 r. uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem JE Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego rozpoczęliśmy obchody 120. rocznicy urodzin bł. Hanny Chrzanowskiej. W ten Sposób – wraz ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 im. H. Chrzanowskiej w Krakowie, pielęgniarkami i pielęgniarzami z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, innymi przedstawicielami środowiska medycznego […]

Intencje 24-30 lipca 2022 r.

Niedziela 24 VII 630 +Wojciech Nowakowski   800 +Danuta Sokalska   930 +Tadeusz Grinn, +Kazimiera Grinn   1130 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosł. Boże w 49. roczn. ślubu Anny i Stanislawa Kruków i w 4. roczn. ślubu ich córki Małgorzaty i Grzegorza 1300 +Teresa Majewska od córki Barbary   1500 O zdrowie, błogosł. Boże […]

Ogłoszenia 24.07.2022 r.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: «Abba, Ojcze». (Por. Rz 8, 15bc) 17.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   Zapraszamy wszystkich parafian i gości na festyn parafialny ku czci św. Anny. Rozpocznie się on o godzinie 16.00 w ogrodzie za plebanią.  Prosimy, wybierzcie […]