Ogłoszenia 12.01.2020 r.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. (Mk 9, 7)   NIEDZIELA    –    ŚWIĘTO   CHRZTU  PAŃSKIEGO   1.Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i Gości na doroczne kolędowanie. Rozpocznie się ono dzisiaj Mszą św. o godz. 15.00. Około godz. 16.00 przejdziemy do sali w piwnicach plebanii (wejście od ogrodu), by […]

Intencje 12-18 stycznia 2020 roku

Niedziela 12 I 630 ZA PARAFIAN 800 +Daniel w rocznicę urodzin 930 +Franciszka  (ona) Frączek w 28. roczn. śm. 1130 +Genowefa Kwater (greg.) 1300 +Wiktoria Siwecka w roczn. śm. 1500 O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz jej przyjaciół 1900 +Henryk Biel Poniedziałek 13 I   630 +Genowefa Kwater (greg.) 715 O nawrócenie grzeszników z […]

Intencje 5-11 stycznia 2020 roku

Niedziela 5 I 630 ZA PARAFIAN 800 W intencji Ojczyzny oraz o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Prezydenta i rządzących 930 +Stefania Wiklińska w 10. roczn. śm., +Władysław Wikliński oraz syn Jerzy 1130 +Przemysław Marzec w 2. roczn. śm. od rodziców 1300 +Genowefa Kwater (greg.) 1500 W intencji małżeństw 1900 O błogosławieństwo Boże […]

Ogłoszenia 5.01.2020 r.

„Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.” (1 Tm 3,16)   2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM     1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach Św. adoracja Najśw. Sakramentu. Po Mszy św. wieczornej poprowadzą ją wspólnoty parafialne. Msza św. w intencji małżeństw o godz. 15.00. 2. Jutro będziemy obchodzić Uroczystość […]

Ogłoszenia 29.12.2019 r.

„W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy; słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.” (Kol 3, 15a. 16a) NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY, JEZUSA, MARYI I JÓZEFA   1. Dziś z racji święta Św. Rodziny podczas wszystkich Mszy św. specjalne błogosławieństwo relikwiami świętych Rodziców Małej Teresy z Lisieux. Serdecznie […]

Intencje 29 grudnia 2019 – 4 stycznia 2020 roku

Niedziela 29 XII 630   800 ++mieszkańcy Spółdzielni mieszkaniowej im. Władysławy Habicht w Krakowie 930 ++Józef, Władysława (ona) i Jacek Pluwak 1130 ZA PARAFIAN 1300 +Wacław Kochański 1500 O błogosławieństwo Boże  dla Marii i Wiesława od Andrzeja za okazaną pomoc 1900 +Maria Przygórska w 1. roczn. śm. Poniedziałek 30 XII   630   715 +Romualda (ona) […]

Intencje 22-28 grudnia 2019 roku

Niedziela 22 XII 630 ZA PARAFIAN 800 Wynagradzająca za popełnione grzechy oraz o łaskę uwolnienia od zła i Boże błogosławieństwo dla Antoniego i Anny 930 ++Genowefa, Stanisław, Katarzyna 1130 +Krystyna Papiz 1300 +Helena Gajek 1500 O Boże błogosławieństwo  i opiekę MB dla rodziny Żmigrodzkich i o pomyślne rozwiązanie sprawy 1900 ++z rodziny Ziembickich i Musielewiczów ze Lwowa, z […]

Ogłoszenia 22.12.2019 r.

 „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.” (Mt 1,18-24)   4.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U   1. Kończy się okres adwentu. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, do dobrego przygotowania się do świąt poprzez […]

Ogłoszenia 15.12.2019 r.

 „Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.” (Iz 61,1)     3.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U –   G A U D E T E   1. Zachęcamy do udziału w roratach, które odbywają się w naszym kościele parafialnym codziennie o […]

Intencje 15-21 grudnia 2019 roku

Niedziela 15 XII 630 ZA PARAFIAN 800 Władysław, Rosa (ona) 930 ++Antoni Krawiec, Bibianna (ona) Krawiec 1130 +Wanda i Tadeusz 1300 +Zbigniew Osipiuk 1500 Dziękczynno-błagalna w 18. roczn. urodzin Anny Dudek 1900 W intencji zmarłych wypominanych Poniedziałek 16 XII   630 ++Anna, Stefan, Julia Lach, Zofia Lachla, Renata Kaczmarczyk 715 Wynagradzająca za popełnione grzechy oraz […]