Matka Teresa Krakowa – S.B. Hanna Chrzanowska – I konferencja ks. dra Andrzeja Scąbra

Dziękujemy Ci Pani Hanno, że byłaś wśród nas ( … ) jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: błogosławieni miłosierni.          Te słowa z homilii pogrzebowej, którą wygłosił Arcybiskup Metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła przywołuję dzisiaj na jej grobie w kościele  św. Mikołaja w Krakowie, na początku rekolekcji, które noszą […]

Miłosierdzie po Krakowsku – Rekolekcje wielkopostne ‚2018’ już za nami..

W dniach 18-21 lutego przeżyliśmy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne A.D. 2018. Rekolekcje poprowadził i nauki wygłosił ks. dr Andrzej Scąber – referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej. Tematem tegorocznych rekolekcji było, tak bliskie nam teraz, zagadnienie miłosierdzia w życiu i dziele świętych, błogosławionych i sług Bożych związanych z Krakowem. Wśród nich znalazła się oczywiście służebnica Boża […]

Cud beatyfikacyjny sł. Bożej Hanny Chrzanowskiej – świadectwo uzdrowionej.

Pani Zofia – pielęgniarka, bliska znajoma, uczennica i współpracownica Hanny Chrzanowskiej. Była blisko Boga, by potem od Niego odejść, a następnie, za wstawiennictwem sł. B. Hanny Chrzanowskiej doznać cudu uzdrowienia i powrócić do Kościoła i głębokiej wiary w Boga i jego niezmierzone miłosierdzie! Uzdrowienie Pani Zofii zostało uznane za cud, dokonany za wstawiennictwem sł. B. […]

Wspaniałe efekty renowacji prezbiterium

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście. Zapraszamy do podziwiania, na razie na zdjęciach, wspaniałych efektów renowacji prezbiterium naszego kościoła parafialnego, tuż przed jej ukończeniem! Jesteśmy bowiem już na ostatnim etapie remontu konserwatorskiego, który ukaże w całej krasie piękno i bogactwo artystyczno-architektoniczne naszej świątyni, tuż przed najważniejszymi dla nas uroczystościami tego roku: Świętami Zmartwychwstania Pańskiego i beatyfikacją […]

O odwiedzinach… – artykuły H. Chrzanowskiej z czasopisma „Pielęgniarka Polska”

Pielęgniarka Polska Rok II. Maj-Czerwiec 1930 N r 5 – 6 . s. 28-32 Hanna Chrzanowska O odwiedzinach w rodzinie gruźliczej Zadaniem pielęgniarki społecznej podczas odwiedzin domowych w rodzinie gruźliczej jest roztoczenie opieki higjeniczno-społecznej nad chorym na gruźlicę oraz jego otoczeniem. W związku z tem pielęgniarka musi zorjentować się w warunkach mieszkaniowych i materjalnych powierzonych […]

Myśli i słowa Hanny Chrzanowskiej.

Hanna Chrzanowska – poetka i pisarka: fragmenty wybrane z powieści Krzyż na piaskach Twórczy umysł i duch Hanny Chrzanowskiej ujawniły się w jej młodości również w pisaniu wierszy, a następnie, napisanymi pod pseudonimem literackim: Agnieszka Osiecka, trzema powieściami: Niebieski klucz (1934), Krzyż na piaskach (1938) i Płonący śnieg. Poniżej prezentujemy kilka wybranych fragmentów i wierszy z […]

Bądź jak Hanna Chrzanowska – młodzież w przygotowaniu do beatyfikacji

W Łagiewnikach odbyło się spotkanie młodzieży chcącej włączyć się w przygotowania do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Zaproszenie do zaangażowania się w organizację transportu i opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy (chorymi, samotnymi) podczas uroczystości, które odbędą się 28 kwietnia w bazylice Bożego Miłosierdzia, skierowane jest do wszystkich młodych z naszej diecezji, nie tylko tych z grup młodzieżowych […]

Hanny Chrzanowskiej duchowość miłosierdzia – wywiad KAI z ks. Kazimierzem Kubikiem

Hanna Chrzanowska miała integralną wizję człowieka chorego, to znaczy patrzyła na niego całościowo. Chory nie był dla niej przypadkiem, jednostką chorobową, ale człowiekiem – mówi w rozmowie z KAI ks. dr Kazimierz Kubik, duszpasterz pielęgniarek i położnych Archidiecezji Krakowskiej. Zdaniem kapłana, taki punkt widzenia jest dziś bardzo cenny, choć niestety zapominany…[czytaj dalej]

„Pielęgniarka Polska” w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

W Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej zostały zdigitalizowane i udostępnione on-line numery czasopisma „Pielęgniarka Polska”, którego współtwórczynią, współwydawcą, redaktorem i autorem niektórych artykułów była Sł. B. Hanna Chrzanowska. Poniżej zamieszczamy adres dostępu do cyfrowej wersji czasopisma „Pielęgniarka Polska” w zasobach JBC. Zapraszamy do lektury! https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/312033#structure

Szkoła im. Hanny Chrzanowksiej

1 lutego 2018 r. o godz. 11.15 Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nadano imię Hanny Chrzanowskiej – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie. Nadanie imienia Hanny Chrzanowskiej – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie […]