Ogłoszenia parafialne 10.09.2017

„W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.”(2 Kor 5,19) 23. NIEDZIELA ZWYKŁA Dzisiejsza składka z racji II niedzieli miesiąca tzw. inwestycyjnej, jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonych prac konserwatorskich. 1. Z kalendarza liturgicznego:– w środę przypada wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła; tego dnia zapraszamy na kolejne Nabożeństwo […]

Intencje Mszy św. 10 – 16 września 2017

Niedziela 10 IX 630 +Filip Szewczyk w 42. roczn. śm., +żona Maria 800 +Karol i Franciszka (ona) Frączkowie (greg.) 930 +Stefan w 30. roczn. śm. oraz jego ++rodzice: Agnieszka i Antoni 1130 +Regina Perek z okazji imienin W intencji Absolwentów VIII LO z okazji 50-lecia matury z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB w podziękowaniu […]

Ogłoszenia parafialne 3.09.2017

„Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.”(Ef 1,17-18) 22. NIEDZIELA ZWYKŁA 1. Dziś z racji I niedzieli miesiąca po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 19.00 poprowadzi ją wspólnota Pustynia w mieście. 2. Z kalendarza liturgicznego:– w czwartek z racji […]

Intencje Mszy św. 3 – 9 września 2017

Niedziela 3 IX 630 +Karol i Franciszka (ona) Frączkowie (greg.) 800 W intencji Ojczyzny oraz o światło Ducha św. i Boże błogosławieństwo dla Prezydenta i rządzących 930 +Stefania Toczek – Szymska, mąż Władysław, zmarli synowie oraz +Jan 1130 +Roman w 6. roczn. śm. 1300 Dziękczynna w 30. roczn. ślubu Małgorzaty i Mariusza z prośbą o błogosławieństwo […]

Ogłoszenia parafialne 27.08.2017

” Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,a bramy piekielne go nie przemogą.”(Mt 16,18) 21. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A 1. Z kalendarza liturgicznego:– w poniedziałek przypada wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła;– we wtorek wspomnienie męczeństwa św. Jana […]

Intencje Mszy św. 27 sierpnia – 2 września 2017

Niedziela 27 VIII 630 O błogosławieństwo Boże w rodzinie Bogdałów 800 +Michał Klimas 930 +Franciszka (ona) Żurkowa w 43. roczn. śm. 1130 Dziękczynna w 40. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Elżbiety i Wojciecha Kądziołków z prośbą o błogosł. Boże i opiekę MB 1300 +Karol i Franciszka (ona) Frączkowie (greg.) 1500 +o. opat Benedykt oraz jego ++rodzice […]

Ogłoszenia parafialne 20.08.2017

„Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.”(Mt 4,23) 20. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A Mija trzeci rok odkąd Ks. Kard. Stanisław Dziwisz mianował Proboszczem naszej parafii Księdza Kanonika Józefa Gubałę. Dziękując dziś Bogu za dar powołania Księdza Proboszcza, prosimy o wszelkie […]

Intencje Mszy św. 20 – 26 sierpnia 2017

Niedziela 20 VIII 630 +Karol i Franciszka (ona) Frączkowie (greg.) 800 ++rodzice Więckowscy i Wróble oraz ich dzieci 930 +Tadeusz Rusek w 15 rocz. śm. 1130 +Stefania Toczek-Szymska, mąż Władysław, zmarli synowie oraz +Jan 1300 +Krystyna Orbitowska od najbliższej rodziny 1500 +Stanisław Gumula w roczn. śm. oraz zmarli z rodziny 1900 W intencji zmarłych wypominanych […]