Ogłoszenia 20.06.2021 r.

„Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.” (Łk 7, 16) 12. NIEDZIELA  ZWYKŁA   1. Z dniem 19 czerwca Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski, odwołał w naszej archidiecezji dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. Oznacza to, że jesteśmy zobowiązani do udziału w Eucharystii w dni nakazane, tak jak […]

Intencje 19-26 czerwca 2021 roku

Niedziela 20 VI 630 ZA PARAFIAN 800 +Stanisław Kubiś (greg.) 930 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosł. Boże dla Stanisława Kruka w 71. roczn. urodzin 1130 +Regina Perek w 33. roczn. śm. 1300 +Jan Pindel 1500 +Marianna Koźbiał (greg.) 1900 W intencji zmarłych wypominanych Poniedziałek 21 VI   630 O błogosł. Boże dla Małgorzaty i […]

Ogłoszenia 13.06.2021 r.

„Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.”   11. NIEDZIELA  ZWYKŁA   1. Dziś wieczorem zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 19.00. Następnie przejdziemy w procesji różańcowej wokół kościoła. Nabożeństwu przewodniczyć będzie ks. Michał Iwan, Prokurator Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. […]

Intencje 13-19 czerwca 2021 roku

Niedziela 13 VI 630 ZA PARAFIAN 800 +ks. Michał Łos, orionista, w 2. roczn. śm. 930 +Stanisław Kubiś (greg.) W intencji Cechu Rzemiosł Spożywczych 1130 +Marianna Koźbiał (greg.) 1300 +Władysław Jabłoński 1500 +Agnieszka, Ludwik w roczn. śm. 1900 O zdrowie, błogosł. Boże, potrzebne łaski i świętość dla Haliny i tych, co się nią opiekują: Ks. […]

Posłanie misyjne świeckich misjonarek z parafii św. Mikołaja w Krakowie, 06.06.2021 r.

6 czerwca 2021 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach odbyło się „posłanie misyjne” świeckich misjonarek na misje w Zambii. Był to dzień szczególnej radości dla naszej wspólnoty parafialnej, gdyż obie Panie, zarówno p. Karolina Cygan, jak i p. Katarzyna Sowa pochodzą właśnie z parafii p.w. św. Mikołaja w Krakowie. […]

Uroczystość Bożego Ciała, 03.06.2021 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej obchodziliśmy w tym roku 3 czerwca. Dopisała nie tylko piękna, słoneczna pogoda, ale przede wszystkim wierni Parafianie i Goście z przedstawicielami wspólnot zakonnych z terenu naszej parafii na czele: siostrami karmelitankami, felicjankami i serafitkami, braćmi karmelitanami i jezuitami oraz księżmi misjonarzami. Mszy św. przewodniczył o. dr hab. Wacław Królikowski, […]

Ogłoszenia 6.06.2021 r.

„Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.” (J 12, 31b-32)   10. NIEDZIELA  ZWYKŁA   1. Dziś I niedziela miesiąca. Zmianka tajemnic różańcowych o godz. 8.00. Msza św. w intencji małżeństw o godz. 15.00. Trwamy w oktawie Bożego Ciała. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili […]

Intencje 6-12 czerwca 2021 roku

Niedziela 6 VI 630 +Antoni Topol od Ireny i Marka Zielińskich 800 W intencji Ojczyzny oraz o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Prezydenta i rządzących 930 ++Antonina i Stanisław Krzemień 1130 +Stanisław Kubiś (greg.) 1300 ZA PARAFIAN 1500 W intencji małżeństw 1900 +Marianna Koźbiał (greg.) Poniedziałek 7 VI   630 +Marianna Koźbiał (greg.) […]

Intencje 30 maja – 5 czerwca 2021 roku

Niedziela 30 V 630 ZA PARAFIAN 800 +Stefania Salawa od dzieci z okazji Dnia Matki oraz +Wacław, mąż, i +Stanisław, syn 930 Dziękczynna za opiekę Bożą w rodzinie Kruków z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 1130 O powrót do Boga i życie sakramentalne dla rodziny Wasiczów 1300 +Paweł Król 1500 +Aniela Ożóg (greg.) 1900 +Janina […]