Ogłoszenia 24.10.2021 r.

„Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.” (2 Tm 1, 10b)   30.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Dziś rozpoczyna się w Kościele Tydzień Misyjny. Z tej racji składka przeznaczona jest na cele misyjne. 2. Z kalendarza […]

Ogłoszenia 17.10.2021 r.

„Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.” (Por. Mk 10, 45) 29.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A 1. Z kalendarza liturgicznego: –          dziś przypada wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika; –          w poniedziałek święto św. Łukasza, ewangelisty, patrona […]

Ogłoszenia 10.10.2021 r.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.” (Mt 5, 3) 28.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę różańcową w tygodniu o godz. 17.30 a w niedzielę o godz. 18.30. W czwartki odbywa się ona przy relikwiach bł. Hanny i […]

Ogłoszenia 3.10.2021 r.

„Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.” (1 J 4, 12bcd)   27. NIEDZIELA   ZWYKŁA   1.Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę różańcową w tygodniu o godz. 17.30 a w niedziele o godz. 18.30. W czwartki odbywa się ona przy relikwiach bł. Hanny i rozpoczyna […]

Ogłoszenia 26.09.2021 r.

„Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie..” (J 17, 17ba) 26. NIEDZIELA   ZWYKŁA   1. Dziś obchodzimy Diecezjalny Dzień Modlitwy za Młodzież. Zachęcamy do objęcia modlitwą młodych naszej parafii i diecezji oraz pracujących z nimi duszpasterzy. Po każdej Mszy św. istnieje możliwość złożenia ofiary do puszki z przeznaczeniem na inicjatywy podejmowane dla młodzieży […]

Ogłoszenia 19.09.2021 r.

„Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (Por. 2 Tes 2, 14)   25. NIEDZIELA   ZWYKŁA   1. Serdecznie witamy pośród nas ks. Tomasza Szurka, kapłana Archidiecezji Łódzkiej, który podejmuje studia na UPJPII. Przez kilka najbliższych lat ks. Tomasz będzie pomagał nam w pracy duszpasterskiej. Otoczmy go naszą modlitwą i […]

Ogłoszenia 12.09.2021 r.

„Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.” (Ga 6, 14)   24.  NIEDZIELA  ZWYKŁA 1. Z kalendarza liturgicznego: – dziś przypada wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi; – w poniedziałek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, […]

Ogłoszenia 5.09.2021 r.

„Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.” (Mt 4, 23) 23.  NIEDZIELA   ZWYKŁA   1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 8.00 zmianka tajemnic różańcowych; Msza św. w intencji małżeństw o godz. 15.00. Dziś wyjątkowo wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się po Mszy św. wieczornej, a nie o […]

Ogłoszenia 29.08.2021 r.

„Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.” (Jk 1, 18)   22. NIEDZIELA   ZWYKŁA 1. Serdecznie witamy pośród nas ks. dra Krzysztofa Birosa, który podejmuje posługę duszpasterską w naszej parafii jako wikariusz. Otoczmy go naszą modlitwą i życzliwością. 2. Po wakacyjnej przerwie od jutra przywracamy Mszę św. […]

Ogłoszenia 22.08.2021 r.

„ Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.” (Por. J 6, 63c. 68c)   21.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Z dniem 25 sierpnia ks. Mateusz Szymczyk kończy pięcioletnią posługę w naszej Parafii, stąd dziś podczas Mszy św. […]