Ogłoszenia 29.03.2020 r.

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.” (J 11, 25a. 26)   5. NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 1. Ukochani! Dziś miały się rozpocząć w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne. Pan zaplanował inaczej. Daje nam czas pustyni. Zamyka drzwi kościołów, starając się otworzyć drzwi naszych domów. Oto stoi i kołacze. Chce […]

Ogłoszenia 22.03.2020 r.

„Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.” (J 8, 12) 4. NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU „Laetare” 1.Kochani Parafianie! Tegoroczny Wielki Post przemawia bardzo mocno. Kościoły opustoszały zgodnie z zaleceniem służb w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, ale Pan Bóg jest bliżej każdego z Was niż kiedykolwiek. Chce, abyśmy wszyscy zatrzymali […]

Funkcjonowanie kościoła św. Mikołaja na czas okresu epidemicznego

Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku. abp Marek Jędraszewski, 14 marca 2020 Zachęcamy wszystkich […]

Ogłoszenia 15.03.2020 r.

 „Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata; daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli.” (J 4, 42. 15) 3.     NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 1. Na terenie naszej archidiecezji zostały wprowadzone prewencyjne środki ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem, zalecane przez KEP. Do 29 marca została udzielona dyspensa od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św. osobom w podeszłym wieku, […]

Ogłoszenia 8.03.2020 r.

 Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Tego słuchajcie”. (Mt 17,7)   2.     NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU     1.Dziś przypada Niedziela Ad Gentes. Kościół w Polsce pragnie wspomóc swoich misjonarzy przez modlitwę i post. 2. Zachęcamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych: – w Gorzkich Żalach w niedziele o godz. […]

Ogłoszenia 1.03.2020 r.

 „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4,4 b) 1. NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   1. Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Jeszcze dziś po Mszach Świętych istnieje możliwość posypania głów popiołem dla osób, które z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w liturgii Środy Popielcowej. Chętnych prosimy o podchodzenie do […]

Ogłoszenia 23.02.2020 r.

„Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.” (1 J 2, 5) 7.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A 1. Dziś rozpoczynamy w Kościele Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i wyzwolenie z innych nałogów. W ramach 40-godzinnego nabożeństwa przed Wielkim Postem zachęcamy do […]

Ogłoszenia 16.02.2020 r.

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.” (Mt 11, 25)     6.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Zachęcamy do udziału w adoracjach Najświętszego Sakramentu, które odbywają się codziennie i rozpoczynają pół godziny przed wieczorną Mszą św. Przywrócony […]

Ogłoszenia 9.02.2020 r.

„Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.” (J 8, 12)   5.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A     1.Dziś obchodzimy Parafialny Dzień Chorego. Podczas Mszy św. o godz. 9.30 zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych. Wszystkie osoby przystępujące do niego […]

Ogłoszenia 2.02.2020 r.

„Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela.” (Łk 2, 32) 4.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1.Dziś obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego oraz XXIV Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy świętej. Zebrana składka zostanie przeznaczona na zakony kontemplacyjne. W sposób szczególny […]