Ogłoszenia 5.12.2021 r.

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” (Łk 3, 4c. 6) 2.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U 1.Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach świętych adoracja Najświętszego Sakramentu Msza św. w intencji małżeństw o godz. 15.00. Adoracja Najśw. Sakramentu prowadzona […]

Ogłoszenia 28.11.2021 r.

„Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.” (Ps 85,8) 1.   N I E D Z I E L A   A D W E N T U 1. Dziś z racji 28 dnia miesiąca Msza św. wieczorna będzie sprawowana za wstawiennictwem i przy relikwiach bł. Hanny Chrzanowskiej. 2. Zachęcamy do udziału w roratach […]

Ogłoszenia 21.11.2021 r.

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.” (Mk 11,10) 34.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA 1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z odmówieniem litanii do Najświętszego Serca Pana […]

Ogłoszenia 14.11.2021 r.

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.” (Łk 21,36)   33.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Dziś przeżywamy V Światowy Dzień Ubogich i wspieramy materialnie inicjatywy na rzecz potrzebujących. 2. Z kalendarza liturgicznego: – w środę przypada […]

Ogłoszenia 7.11.2021 r.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.” 32.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A 1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszach Świętych adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. wieczornej poprowadzą ją wspólnoty parafialne. Zmianka tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8.00. Msza […]

Ogłoszenia 31.10.2021 r.

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.” (J 14,23)   31.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Dziś z racji uroczystości Poświęcenia Kościoła po Mszy Świętej o godz. 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i uroczyste […]

Ogłoszenia 24.10.2021 r.

„Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.” (2 Tm 1, 10b)   30.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Dziś rozpoczyna się w Kościele Tydzień Misyjny. Z tej racji składka przeznaczona jest na cele misyjne. 2. Z kalendarza […]

Ogłoszenia 17.10.2021 r.

„Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.” (Por. Mk 10, 45) 29.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A 1. Z kalendarza liturgicznego: –          dziś przypada wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika; –          w poniedziałek święto św. Łukasza, ewangelisty, patrona […]

Ogłoszenia 10.10.2021 r.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.” (Mt 5, 3) 28.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę różańcową w tygodniu o godz. 17.30 a w niedzielę o godz. 18.30. W czwartki odbywa się ona przy relikwiach bł. Hanny i […]

Ogłoszenia 3.10.2021 r.

„Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.” (1 J 4, 12bcd)   27. NIEDZIELA   ZWYKŁA   1.Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę różańcową w tygodniu o godz. 17.30 a w niedziele o godz. 18.30. W czwartki odbywa się ona przy relikwiach bł. Hanny i rozpoczyna […]