Ogłoszenia 1.10.2023 r.

„Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną..” (Por. J 10, 27) 26. NIEDZIELA   ZWYKŁA   1. W sobotę 30 września, w Watykanie abp Grzegorz Ryś przyjął insygnia kardynalskie wraz z  20. innymi papieskimi nominatami. Osobę księdza Kardynała i jego posługę polecamy modlitwie wszystkich parafian. 2. Dziś I niedziela miesiąca. […]

Ogłoszenia 24.09.2023 r.

„Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.” (Por. Dz 16,14b)   25. NIEDZIELA   ZWYKŁA 1. Dziś gościmy w naszej wspólnocie Panią Izabelę Ostrowską, przedstawicielkę stowarzyszenia Open Doors Polska, które pomaga prześladowanym chrześcijanom. Opowie nam ona o trudnej sytuacji chrześcijan w różnych częściach świata, gdzie sama przebywała. Zachęcamy, aby po jej świadectwie zabrać […]

Ogłoszenia 17.09.2023 r.

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.” (J 13, 34)   24. NIEDZIELA   ZWYKŁA   1. Dziś obchodzimy Dzień Modlitwy za Młodzież oraz pracujących z nią duszpasterzy. Po każdej Mszy św. istnieje możliwość złożenia ofiary do puszki z przeznaczeniem na inicjatywy podejmowane dla młodych w naszej parafii i dekanacie. […]

Ogłoszenia 10.09.2023 r.

„W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.” (2 Kor 5,19) 23.  NIEDZIELA  ZWYKŁA 1. Dziś w naszej wspólnocie przeżywamy uroczyste wprowadzenie relikwii Męczenników z Pariacoto, franciszkańskich misjonarzy, bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. o. Michała Tomaszka, którzy zostali zamordowani 9 sierpnia 1991 roku w Pueblo Viejo przez komunistyczną organizacje terrorystyczną. […]

Ogłoszenia 03.09.2023 r.

„Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.” (Por. Ef 1, 17-18) 22.  NIEDZIELA   ZWYKŁA 1.      Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Zmianka tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8.00. 2.      Po wakacyjnej przerwie przywrócona została Msza św. w dni […]

Ogłoszenia 27.08.2023 r.

„Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.”  (Mt 16, 18) 21. NIEDZIELA   ZWYKŁA 1.      Po wakacyjnej przerwie od piątku przywracamy Mszę św. w dni powszednie o godz. 7.15. Dzieci wraz z opiekunami zapraszamy od przyszłego tygodnia na Mszę świętą niedzielną o godz. 11.30. Ma […]

Ogłoszenia 20.08.2023 r.

„Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.” (Mt 4, 23)   20.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Z kalendarza liturgicznego: –  dziś przypada wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła; –  w poniedziałek wspomnienie św. Piusa X, papieża; –  […]

Ogłoszenia 13.08.2023 r.

„Pokładam nadzieję w Panu, ufam jego Słowu.” (Ps 130,5)   19.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Z kalendarza liturgicznego: – Dziś przypada święto NMP Kalwaryjskiej. Z racji 13 dnia miesiąca serdecznie zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, które rozpocznie się Mszą św. o godz. 19.00. […]

Ogłoszenia 6.08.2023 r.

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17,5c)   18.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach świętych adoracja Najświętszego Sakramentu. Msza św. z okazji diamentowego jubileuszu kapłaństwa o. Zbigniewa Góreckiego SJ o godz. […]

Ogłoszenia 30.07.2023 r.

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.” (Por. Mt 11,25) 17.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Za nami kolejny odpust i festyn parafialny zorganizowany ku czci św. Anny. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do jego kształtu. […]