Ogłoszenia 31.12.2023 r.

„Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.” (Hbr 1,1-2)   NIEDZIELA W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA   1. Dziś przypada wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne rozpocznie się o godz. 18.30. Dziś za odśpiewanie lub recytację w […]

Ogłoszenia 24.12.2023 r.

 „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.” (Łk 1,38)   4. NIEDZIELA ADWENTU- WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO   1. Z kalendarza liturgicznego: – Dziś Wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego. Msze św. będą sprawowane do godz. 13.00 włącznie. Nie będzie Mszy św. o godz. 15.00 i 19.00. Zachęcamy do pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych: przeczytania […]

Ogłoszenia 17.12.2023 r.

„Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.” (Iz 61, 1)   3.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U – GAUDETE   1. Dziś kończymy nasze adwentowe rekolekcje różańcowe, które głosi dla nas ks. Dariusz Rozum MS, za co z całego serca […]

Ogłoszenia 10.12.2023 r.

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” (Łk 3, 4c. 6) 2.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U 1. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości odpustowej i udział w niej. Trwamy w naszych adwentowych rekolekcjach różańcowych, które głosi dla […]

Ogłoszenia 3.12.2023 r.

„Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.” (Ps 85, 8) 1.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U 1. Serdecznie witamy pośród nas ks. Dariusza Rozuma MS, dyrektora Wydawnictwa La Salette, który przez trzy kolejne niedziele będzie głosił dla nas adwentowe rekolekcje różańcowe, […]

Ogłoszenia 26.11.2023 r.

„Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.” (Mk 11,10) 34.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA 1.Dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z odmówieniem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i odnowieniem […]

Ogłoszenia 19.11.2023 r.

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.” (J 15,4.5b) 33.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Dzisiaj z racji III niedzieli miesiąca zapraszamy na godz. 18.30 na nabożeństwo i Mszę św. za zmarłych poleconych nam […]

Ogłoszenia 12.11.2023 r.

„Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.” (Mt 24,42a.44)   32.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A 1. Z kalendarza liturgicznego: -w poniedziałek przypada wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski; -w piątek wspomnienie św. […]

Ogłoszenia 5.11.2023 r.

„Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.” (Mt 23, 9b. 10b)   31.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszach Świętych adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. wieczornej poprowadzą ją wspólnoty parafialne. Msza św. […]

Ogłoszenia 29.10.2023 r.

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.” ((J 14, 23)   30.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Dziś z racji uroczystości Rocznicy Poświęcenia Kościoła po Mszy Świętej o godz. 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu […]