Ogłoszenia parafialne 23.03.2014

„Panie Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata,daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli.”(J 4,42.15) 3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1. Z kalendarza liturgicznego. We wtorek 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to jednocześnie Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do udziału w Mszach św. o godz. 6.30, 7.15, 17.00 i 18.00 a także do podjęcia dzieła duchowej adopcji. […]

Ogłoszenia parafialne 16.03.2014

„Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”(Mt 17,7) 2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1. Dziś przypada Niedziela Ad Gentes. Kościół w Polsce pragnie wspomóc swoich misjonarzy przez modlitwę, post i organizację zbiórki pieniężnej do puszek. Chciejmy wyrazić naszą solidarność z niosącymi Dobrą Nowinę na krańce świata. Za wszystkie ofiary składamy […]

Ogłoszenia parafialne 9.03.2014

„Nie samym chlebem żyje człowiek,lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.”(Mt 4,4 b) 1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1. Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Dziś po Mszach Świętych istnieje możliwość posypania głów popiołem dla osób, które z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w liturgii Środy Popielcowej. Zainteresowanych prosimy o podchodzenie do ołtarza po błogosławieństwie.Dzisiejsza składka […]

Ogłoszenia parafialne 2.03.2014

„Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość,a wszystko będzie wam dodane.”(Mt 6,33) 8. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A 1. Dziś po wszystkich Mszach Świętych a także w poniedziałek i wtorek po Mszy Świętej wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ramach 40-godzinnego […]

Ogłoszenia parafialne 23.02.2014

„Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała..” 7. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A 1. Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 1300 i 1500 w duchu chrześcijańskiej solidarności z narodem ukraińskim wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa o pokój, zgodę i poszanowanie […]

Ogłoszenia parafialne 16.02.2014

„Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.” 6. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A 1. Z kalendarza liturgicznego:– w środę z racji trzeciej środy miesiąca po Mszy św. wieczornej modlitwy o beatyfikację Sł. Bożej Hanny Chrzanowskiej;– w sobotę przypada święto Katedry […]

Ogłoszenia parafialne 9.02.2014

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia..”(J 8,12b) 5. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A 1. Z kalendarza liturgicznego:– w poniedziałek przypada wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy;– we wtorek 11 lutego wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego pod […]

Ogłoszenia parafialne 2.02.2014

” Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela..”(Łk 2,32) 4. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł AŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 1. Dziś obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, a zarazem XVIII Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy świętej. Składka jest tradycyjnie przeznaczona na zakony kontemplacyjne. Dziś […]

Ogłoszenia parafialne 26.01.2014

„Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu..”(Mt 4,23) 3. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A 1. Z kalendarza liturgicznego:– dziś przypada wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa;– w poniedziałek – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa;– we wtorek – wspomnienie św. Tomasza z […]

Ogłoszenia parafialne 19.01.2014

” Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi..”(J 1, 14.12b) 2. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A 1. Dziś III niedziela m-ca; zapraszamy na nabożeństwo za zmarłych wypominanych o godz. 18.30 oraz na Mszę […]