Ogłoszenia parafialne 2.02.2014

” Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela..”(Łk 2,32) 4. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł AŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 1. Dziś obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, a zarazem XVIII Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy świętej. Składka jest tradycyjnie przeznaczona na zakony kontemplacyjne. Dziś […]

Ogłoszenia parafialne 26.01.2014

„Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu..”(Mt 4,23) 3. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A 1. Z kalendarza liturgicznego:– dziś przypada wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa;– w poniedziałek – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa;– we wtorek – wspomnienie św. Tomasza z […]

Ogłoszenia parafialne 19.01.2014

” Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi..”(J 1, 14.12b) 2. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A 1. Dziś III niedziela m-ca; zapraszamy na nabożeństwo za zmarłych wypominanych o godz. 18.30 oraz na Mszę […]

Ogłoszenia parafialne 12.01.2014

„Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.”(Mk 9,6) NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Dzisiejsze święto kończy okres Narodzenia Pańskiego, czyli cykl celebracji skupionych wokół tajemnicy Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego zbawienia i komunikują nam pierwociny Misterium Paschalnego. 1. Z kalendarza liturgicznego:– w środę po […]

Ogłoszenia parafialne 5.01.2014

„Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.”(1 Tm 3,16) 2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIMUROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 1. Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. 2. Jutro będziemy obchodzić Uroczystość Objawienia Pańskiego. Przypominamy, że jest to święto obowiązkowe. Msze święte zostaną odprawione według porządku niedzielnego. […]

Porządek wizyty duszpasterskiej 2013/2014

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII ŚW. MIKOŁAJA 27 grudnia, Piątek ks. Robert Blich 3, 4, 6 ks. Edward Zygmunta Augusta, Strzelecka ks. Stanisław Mogilska/Bobrzeckiej, Kurkowa, Ariańska o. Karmelici Olszańska 28 grudnia, Sobota ks. Robert Kopernika, Blich 7, 8, 9 ks. Edward Zyblikiewicza 5 ks. Stanisław Starowiślna, Wielopole, Westerplatte o. Karmelici Lubicz 30grudnia, Poniedziałek ks. Robert Kołłątaja […]