Ogłoszenia 7.10.2018

„Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.” (1 J 4, 12bcd)   27. NIEDZIELA   ZWYKŁA 1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Dziś także przypada 116. rocznica urodzin bł. Hanny Chrzanowskiej. Z tej racji zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. o godz. 14.00. Po […]

Ogłoszenia 30.09.2018

„Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.” (J 17, 17ba) 26. NIEDZIELA   ZWYKŁA 1.       Z kalendarza liturgicznego: –          w poniedziałek przypada wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła; –          we wtorek wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów; –          w czwartek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu; –          w piątek wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, […]

Ogłoszenia 23.09.2018

„Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (2 Tes 2, 14)     25. NIEDZIELA   ZWYKŁA       1. Dziś w naszej wspólnocie parafialnej gościmy siostry sercanki, które przeprowadzą kwestę na rzecz prowadzonej przez siebie bursy dla studiujących dziewcząt. Bursa, by mogła dalej służyć studentkom, musi zostać generalnie wyremontowana. […]

Ogłoszenia 16.09.2018

„Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.” (Ga 6,14)   24.  NIEDZIELA  ZWYKŁA 1. Z kalendarza liturgicznego: –          we wtorek przypada święto św. Stanisława Kostki, zakonnika – patrona Polski; –          w czwartek […]

Ogłoszenia 9.09.2018

„Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.” (Mt 4, 23)     23. NIEDZIELA   ZWYKŁA   1.      Serdecznie witamy pośród nas ks. dra Mirosława Smyraka, który pełni obowiązki referenta Wydziału Spraw Zakonnych Kurii Metropolitalnej z zamieszkaniem w naszej parafii. Ks. Mirosław będzie pomagał w pracy duszpasterskiej. Wspierajmy jego posługę naszą modlitwą […]

Ogłoszenia 2.09.2018

„Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.” (Jk 1,18)   22. NIEDZIELA   ZWYKŁA 1.      Dziś w naszej wspólnocie przeżywamy uroczyste wprowadzenie relikwii świętych rodziców Małej Teresy z Lisieux: Zelii i Ludwika Martin. Witamy pośród nas o. Szczepana Praśkiewicza OCD, który wygłasza dla nas okolicznościowe kazanie. Z racji […]

Ogłoszenia parafialne – 26.08.2018

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami” (Łk 1,28) 21. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ 1.      Z kalendarza liturgicznego: – w poniedziałek przypada wspomnienie św. Moniki; – we wtorek wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła; […]

Ogłoszenia parafialne – 12.08.2018 r.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” (J 6, 51ab) 19. N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A 1. Z kalendarza liturgicznego… – W poniedziałek przypada święto NMP Kalwaryjskiej. Serdecznie zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Rozpocznie się […]

Ogłoszenia parafialne 10.09.2017

„W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.”(2 Kor 5,19) 23. NIEDZIELA ZWYKŁA Dzisiejsza składka z racji II niedzieli miesiąca tzw. inwestycyjnej, jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonych prac konserwatorskich. 1. Z kalendarza liturgicznego:– w środę przypada wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła; tego dnia zapraszamy na kolejne Nabożeństwo […]