Ogłoszenia 20.12.2020 r.

 „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.” (Łk 1, 38)   4.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U   1. Kończy się okres adwentu. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, do dobrego przygotowania się do świąt poprzez sakrament pokuty. Możliwość […]

Ogłoszenia 13.12.2020 r.

„Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.” (Iz 61, 1) 3.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U – GAUDETE   1.We wtorek, 8 grudnia, w 150. rocznicę ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego, Papież Franciszek zainicjował obchody Roku św. Józefa. Potrwają […]

Ogłoszenia 6.12.2020 r.

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” (Łk 3, 4c. 6) 2.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA 1.Dziś obchodzimy uroczystość odpustową ku czci św. Mikołaja. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 13.00. Przewodniczył […]

Ogłoszenia 29.11.2020 r.

„Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.” (Ps 85,8) 1.   N I E D Z I E L A   A D W E N T U   1.Zachęcamy do udziału w roratach, które będą się odbywać w naszym kościele parafialnym codziennie o godz. 6.30 rano. Dzieci zapraszamy na roraty w poniedziałki  i […]

Ogłoszenia 22.11.2020 r.

„Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.” (Mk 11, 10) 34.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA   1.Dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z odmówieniem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa […]

Ogłoszenia 15.11.2020 r.

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.” (J 15,4.5b)   33.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1.Dziś przeżywamy niedzielę powołań, organizowaną przez seminarium naszej archidiecezji dwa razy do roku. W czasie pandemii klerycy nie mają […]

Ogłoszenia 8.11.2020 r.

„Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.” (Mt 24,42a.44) 32.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A     W związku z kolejnymi obostrzeniami bardzo prosimy o stosowanie się do zaleceń służb. Od soboty w naszym kościele może jednocześnie przebywać […]

Ogłoszenia 1.11.2020 r.

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.” (Mt 11,28) 31.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH   1.W związku z panującą sytuacją epidemiczną pragniemy poinformować, że w kościele możemy czuć się bezpiecznie, gdyż jest on wietrzony i […]

Ogłoszenia 25.10.2020 r.

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.” (J 14, 23) 30.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   W związku z panującą sytuacją epidemiczną pragniemy poinformować, że w kościele możemy czuć się bezpiecznie, gdyż  jest on […]

Ogłoszenia 18.10.2020 r.

„Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia.” (Flp 2, 15d. 16a) 29.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A 1.W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną pragniemy poinformować, że: – kościół został zdezynfekowany przez Straż Pożarną. Jest w nim bezpiecznie, jednak prosimy o […]