Ogłoszenia 13.09.2020 r.

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.” (J 13, 34)   24.  NIEDZIELA  ZWYKŁA 1.Serdecznie zapraszamy na przedostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. które rozpocznie się dzisiaj Mszą św. o godz. 19.00. Bezpośrednio po Mszy św. przejdziemy w procesji różańcowej wokół kościoła. Prosimy o pomoc w niesieniu feretronu z […]

Ogłoszenia 6.09.2020 r.

„W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.” (2 Kor 5, 19)   23. NIEDZIELA   ZWYKŁA   1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. wieczornej poprowadzą ją wspólnoty parafialne. 2.  Po wakacyjnej przerwie przywracamy Mszę św. w dni powszednie o godz. 7.15. Dzieci wraz […]

Ogłoszenia 30.08.2020 r.

„Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.” (Ef 1, 17-18) 22. NIEDZIELA   ZWYKŁA 1. Serdecznie witamy pośród nas ks. dra Rafała Szczurowskiego, wykładowcę UPJPII oraz ks. Michała Mroszczaka, notariusza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, którzy obok innych obowiązków podejmą posługę duszpasterską w naszej parafii. Witamy […]

Ogłoszenia 23.08.2020 r.

„ Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.” (Mt 16, 18)   21.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Dziś gościmy wśród nas wspólnotę Chleb życia. Swoimi ofiarami składanymi do puszek będziemy wspierać […]

Ogłoszenia 16.08.2020 r.

„Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.” (Mt 4, 23)     20.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Na prośbę abp Marka Jędraszewskiego dziś wspieramy poszkodowanych w Bejrucie. Puszka na ten cel jest wystawiona przy wyjściu z kościoła. 2.  […]

Ogłoszenia 9.08.2020 r.

„Pokładam nadzieję w Panu, ufam jego Słowu.” (Ps 130,5)     19.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A 1. Z kalendarza liturgicznego: – dziś przypada święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy; – w poniedziałek święto św. Wawrzyńca, diakona i […]

Ogłoszenia 2.08.2020 r.

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4, 4b)   18.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach świętych adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Msza św. sprawowana w intencji małżeństw. Przypominamy […]

Ogłoszenia 26.07.2020 r.

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. ” (Mt 11,25) 17.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW NMP   1. Dziś w naszej wspólnocie parafialnej obchodzimy odpust ku czci św. Anny, która od wieków patronuje […]

Ogłoszenia 19.07.2020 r.

„Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.” 16.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A 1        Z kalendarza liturgicznego: – w środę przypada święto św. Marii Magdaleny; – w czwartek święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy; o godz. […]

Ogłoszenia 12.07.2020 r.

„Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.”     15. NIEDZIELA  ZWYKŁA   1. Z kalendarza liturgicznego: – w poniedziałek przypada wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta; jest to 13. dzień miesiąca, więc zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie, które rozpocznie się Mszą św. o godz. […]