Ogłoszenia 27.12.2020 r.

„Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.” (Hbr 1, 1-2a) NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY, JEZUSA, MARYI I JÓZEFA   1.Dziś z racji święta Św. Rodziny podczas wszystkich Mszy św. specjalne błogosławieństwo relikwiami świętych Rodziców Małej Teresy z Lisieux. Dziś także […]

Intencje 27 grudnia 2020 – 2 stycznia 2021 roku

Niedziela 27 XII 630 ZA PARAFIAN 800 +Władysław 930 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Grażyny i Juliana oraz w intencji żyjących i zmarłych z rodziny Puchalskich i Łachetów 1130 +Władysława (ona) i Józef Pluwakowie oraz syn Jacek 1300 +Piotr Żylski (greg.) 1500 +Irena Jabłońska 1900 +Jan i Stanisława Skrzypek […]

Ogłoszenia 20.12.2020 r.

 „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.” (Łk 1, 38)   4.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U   1. Kończy się okres adwentu. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, do dobrego przygotowania się do świąt poprzez sakrament pokuty. Możliwość […]

Intencje 20-26 grudnia 2020 roku

Niedziela 20 XII 630 ZA PARAFIAN 800 +Pelagia Wojtal od wnuczki Agnieszki z mężem i córką 930 +Marian Kadow w 8. roczn. śm. 1130 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Samuela i jego rodziny 1300 +Piotr Żylski (greg.) 1500 +Ignacy Pakos 1900 W intencji zmarłych wypominanych Poniedziałek 21 XII   630 +Józef Świdegrał +Stanisław […]

Ogłoszenia 13.12.2020 r.

„Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.” (Iz 61, 1) 3.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U – GAUDETE   1.We wtorek, 8 grudnia, w 150. rocznicę ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego, Papież Franciszek zainicjował obchody Roku św. Józefa. Potrwają […]

Intencje 13-19 grudnia 2020 roku

Niedziela 13 XII 630 +Pelagia Wojtal od wnuka Piotra 800 ZA PARAFIAN 930 O łaskę powrotu do Boga przyjaciół i znajomych Haliny 1130 +Piotr Żylski (greg.) 1300 +Kazimiera (ona), Jan, Romuald 1500 +Daniela (ona) Kusionowicz 1900 +Maria Więk w 7. roczn. śm. Poniedziałek 14 XII   630 +Jerzy Suski O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla […]

Odpust ku czci św. Mikołaja – A.D. 2020

W niedzielę, 6 grudnia 2020 r., nasza wspólnota uczciła uroczyście swojego troskliwego patrona – św. Mikołaja Biskupa. Mszę św. odpustową o godz. 13.00 sprawował i homilię wygłosił J.M. ks. prof. Robert Tyrała, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zjawił się także, wyczekiwany szczególnie przez najmłodszych parafian, Święty Patron we własnej osobie, dzierżąc ogromny […]