Drugie spotkanie z cyklu Czas dojrzewania – duchowe przygotowanie do beatyfikacji

W środę, 28 lutego b.r., odbyło się kolejne spotkanie przybliżające i przygotowujące nas, i cały Kościół krakowski, duchowo do uroczystej beatyfikacji służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, której doczesne szczątki spoczywają w naszym kościele parafialnym. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił J.E. ks. bp Jan Szkodoń, który wspomninał osobiste zetknięcie się ze sł. Bożą Hanną – Pamiętam […]

Bądź jak Hanna Chrzanowska – młodzież w przygotowaniu do beatyfikacji

W Łagiewnikach odbyło się spotkanie młodzieży chcącej włączyć się w przygotowania do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Zaproszenie do zaangażowania się w organizację transportu i opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy (chorymi, samotnymi) podczas uroczystości, które odbędą się 28 kwietnia w bazylice Bożego Miłosierdzia, skierowane jest do wszystkich młodych z naszej diecezji, nie tylko tych z grup młodzieżowych […]

Szkoła im. Hanny Chrzanowksiej

1 lutego 2018 r. o godz. 11.15 Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nadano imię Hanny Chrzanowskiej – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie. Nadanie imienia Hanny Chrzanowskiej – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie […]

Czas dojrzewania – pierwsze spotkanie w ramach duchowego przygotowania do beatyfikacji

Hanna Chrzanowska budzi nasze sumienia – tak bp Damian Muskus podkreślił rolę i dalszą misję sł. Bożej Hanny Chrzanowskiej wśród nas oraz duchowego przygotowania do jej beatyfikacji. Hanna Chrzanowska budzi nasze sumienia abyśmy potrafili „dzielić się miłością” nie tylko z najbliższymi, ale z każdym napotkanym człowiekiem, który tej naszej miłości, naszej uwagi może potrzebuje, często […]