O odwiedzinach… – artykuły H. Chrzanowskiej z czasopisma „Pielęgniarka Polska”

Pielęgniarka Polska Rok II. Maj-Czerwiec 1930 N r 5 – 6 . s. 28-32 Hanna Chrzanowska O odwiedzinach w rodzinie gruźliczej Zadaniem pielęgniarki społecznej podczas odwiedzin domowych w rodzinie gruźliczej jest roztoczenie opieki higjeniczno-społecznej nad chorym na gruźlicę oraz jego otoczeniem. W związku z tem pielęgniarka musi zorjentować się w warunkach mieszkaniowych i materjalnych powierzonych […]

Myśli i słowa Hanny Chrzanowskiej.

Hanna Chrzanowska – poetka i pisarka: fragmenty wybrane z powieści Krzyż na piaskach Twórczy umysł i duch Hanny Chrzanowskiej ujawniły się w jej młodości również w pisaniu wierszy, a następnie, napisanymi pod pseudonimem literackim: Agnieszka Osiecka, trzema powieściami: Niebieski klucz (1934), Krzyż na piaskach (1938) i Płonący śnieg. Poniżej prezentujemy kilka wybranych fragmentów i wierszy z […]

„Pielęgniarka Polska” w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

W Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej zostały zdigitalizowane i udostępnione on-line numery czasopisma „Pielęgniarka Polska”, którego współtwórczynią, współwydawcą, redaktorem i autorem niektórych artykułów była Sł. B. Hanna Chrzanowska. Poniżej zamieszczamy adres dostępu do cyfrowej wersji czasopisma „Pielęgniarka Polska” w zasobach JBC. Zapraszamy do lektury! https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/312033#structure