Pielgrzymka śladami bł. Hanny Chrzanowskiej w 120. rocznicę urodzin Błogosławionej, 7-8.10.2022 r.

7 października 2022 r., nazajutrz po uroczystej Eucharystii dziękczynnej pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z okazji 120. rocznicy urodzin Hanny Chrzanowskiej, wyruszyliśmy w dwudniową parafialną pielgrzymkę jej śladami, a ściślej śladami jej dzieciństwa, to znaczy do Warszawy, gdzie błogosławiona się urodziła i podwarszawskiej Wiązowny, gdzie została ochrzczona. Błogosławiona najwyraźniej ucieszyła się z tej wizyty, […]

Dziękczynienie za dar życia bł. Hanny Chrzanowskiej z okazji jubileuszu 120. rocznicy jej urodzin

6 października 2022 r. uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem JE Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego rozpoczęliśmy obchody 120. rocznicy urodzin bł. Hanny Chrzanowskiej. W ten Sposób – wraz ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 im. H. Chrzanowskiej w Krakowie, pielęgniarkami i pielęgniarzami z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, innymi przedstawicielami środowiska medycznego […]

Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w Parafii św. Mikołaja w Krakowie, 13-14.06.2022 r.

Peregrynacja ikony Świętej Rodziny w Archidiecezji Krakowskiej (26.12.2021-26.06.2022) związana jest z ogłoszonym przez Papieża Franciszka Rokiem Rodziny. To okazja do wspólnej modlitwy za rodziny i małżeństwa w parafiach wszystkich dekanatów naszej archidiecezji. Ikona przybyła do naszej parafii w poniedziałek 13 czerwca i pozostała z nami do dnia następnego. Po powitaniu przez parafian i duszpasterzy oraz […]

Nowi kanonicy Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II przy Bazylice św. Floriana w Krakowie

W czasie Mszy Krzyżma (14.04.2022 r.) sprawowanej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach abp Marek Jędraszewski nadał godność honorową kanoników Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice św. Floriana w Krakowie czterem kapłanom wśród których znalazł się także Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Krakowie – ks. Józef Gubała. W dniu 30.05.2022 r. miało miejsce uroczyste przyjęcie do grona […]