Przygotowanie do bierzmowania

Spotkania rozpoczynające przygotowanie do bierzmowania 2019/2020:

klasy VIII: opiekun – Ks. Marcin Masłoń.

Ogłoszenia:

Do 12 czerwca należy przesłać imię i nazwisko świadka na e-mail: martinus@autograf.pl lub na Librus; na próbę 19 czerwca przynosimy prośbę o sakrament bierzmowania skierowaną do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Zająca zawierającą motywację przyjęcia tego sakramentu. Prośba ma być napisana własnoręcznie, nie wydrukowana, na kartce A-4; zachęcam do codziennej modlitwy do Ducha Świętego, która znajduje się w książeczce przygotowującej do bierzmowania na s. 58 i lektury krótkiego fragmentu Ewangelii.

Plan przygotowania do bierzmowania:

08.06 – poniedziałek:

–  godz. 17.00 – spotkanie on-line na platformie Zoom

19.06 – piątek (kościół św. Mikołaja w Krakowie):

–  godz. 17.30 – spowiedź święta

–  godz. 18.00 – Msza Święta

–  godz. 18.45 – próba

21.06 – niedziela (kościół św. Mikołaja w Krakowie):

–  godz. 15.00 – Msza Święta

–  godz. 16.00 – próba

22.06 – poniedziałek (kościół św. Mikołaja w Krakowie):

–  godz. 18.00 – Msza Święta

–  godz. 18.45 – próba

23.06 – wtorek (kościół św. Mikołaja w Krakowie):

–  godz. 17.40 – zebranie się w kościele

–  godz. 18.00 – Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Jana Zająca z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

Proszę o systematyczne sprawdzanie tej strony internetowej, tu będą pojawiały się aktualne komunikaty dotyczące bierzmowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt na e-mail: martinus@autograf.pl

— klasy VII: opiekun – Ks. Mateusz Szymczyk.

Wszystkich którzy nie przystąpili do sakramentu bierzmowania, a chcieliby się do niego przygotować prosimy o kontakt z ks. Mateuszem Szymczykiem.