Przygotowanie do bierzmowania

Spotkania rozpoczynające przygotowanie do bierzmowania:

Ogłoszenia:

Wszystkich którzy nie przystąpili do sakramentu bierzmowania, a chcieliby się do niego przygotować prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.