Przygotowanie do bierzmowania

Spotkania rozpoczynające przygotowanie do bierzmowania 2019/2020:

klasy VIII: opiekun – Ks. Marcin Masłoń.

– najbliższe spotkanie odbędzie się 14 lutego 2020 r., 18.00 Msza św., po niej spotkanie w salce.

— klasy VII: opiekun – Ks. Mateusz Szymczyk.

– spotkanie przygotowujące do bierzmowania dla klas VII odbędzie się w piątek 17 stycznia, o godzinie 18.00. Msza Święta, a po niej spotkanie w salce.

Wszystkich którzy nie przystąpili do sakramentu bierzmowania, a chcieliby się do niego przygotować prosimy o kontakt z ks. Mateuszem Szymczykiem.