Przygotowanie do bierzmowania

Spotkania rozpoczynające przygotowanie do bierzmowania:

– najbliższe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VIII odbędzie się w czwartek, 5 października 2023 r., o godz. 17.30, w sali kolumnowej na wikarówce.

Ogłoszenia:

Wszystkich którzy nie przystąpili do sakramentu bierzmowania, a chcieliby się do niego przygotować prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.