Duszpasterstwa

Duszpasterstwo chorych

 • odwiedzanie chorych w I-sze soboty m-ca od godz. 9.00;
 • odwiedzanie chorych w nagłych przypadkach – na wezwanie;
 • Msze św. u obłożnie chorych po wcześniejszym uzgodnieniu.

Duszpasterstwo charytatywne

 • spotkania Parafialnego Zespołu Charytatywnego w drugie wtorki miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.
 • Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Proboszcz Józef Gubała.

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

 • termin spotkań do uzgodnienia.
 • Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Proboszcz Józef Gubała.

Wspólnota Żywego Różańca

 • każda I niedziela miesiąca, Msza św. o godz. 8.00
 • Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Proboszcz Józef Gubała.

Ministranci, lektorzy, schola

 • spotkania ministrantów, lektorów, scholi – w niedziele po Mszy œw. o godz. 11.30
 • Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Tomasz Szurek.

Klub Seniora

 • spotkania dwa razy w tygodniu
 • Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Proboszcz Józef Gubała.

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

 • „Celem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich jest systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, a także troska o tradycję zawodu i jej kontynuację.”
  Źródło: http://www.kspipp.pl/index.php/o-nas
 • Oddział KSPiPP w Krakowie:
  • Prezes Zarządu: Izabela Ćwiertnia
  • Duszpasterz: ks. Kazimierz Kubik
 • Adres siedziby:
  31-034 Kraków,
  ul. Kopernika 9
 • email: krakow@kspipp.pl
 • http://www.kspipp.pl/index.php/krakow
 • Spotkania: każdego 28. dnia miesiąca, o godz. 19.00 przy Parafii św. Mikołaja w Krakowie.
 • Krakowski oddział KSPiPP powołany został do życia w 1995 r., z inicjatywy Zofii Białokoz i Heleny Matogi, co zbiegło się w czasie z przygotowaniami do otwarcia procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej (1902-1973), wybitnej krakowskiej pielęgniarki, poświęconej bez reszty opiece nad chorymi, szkoleniu młodych pielęgniarek oraz trosce medycznej, materialnej oraz duchowej wobec ludzi najuboższych i opuszczonych. Nowopowstały oddział KSPiPP został reprezentantem tych przygotowań i zwrócił się z prośbą do Metropolity Krakowskiego o rozpoczęcie procesu, zakończonego na etapie diecezjalnym w 2002r. Duszpasterzem krakowskiego KSiPP został mianowany ks. Kazimierz Kubik. Stowarzyszenie podejmuje wiele inicjatyw propagujących pamięć o Hannie Chrzanowskiej i innych wybitnych pielęgniarkach, których życie i etyka pracy pozostają wzorem dla uprawiających zawód pielęgniarek i pielęgniarzy. Comiesięczne spotkania Stowarzyszenia służą pracy formacyjnej nad rozwojem duchowym i intelektualnym jego członków.

Neokatechumenat

 • Duszpasterz odpowiedzialny: o. Jarosław Stawarz SJ.

Wspólnota Pustynia w mieście

 • Pustynia w Mieście jest wspólnotą, która gromadzi różne stany. Celem wszystkich członków Wspólnoty jest zmaganie się o konkretne miejsce Pana Boga w ich życiu, co dokonuje się przez ciągłą formację i życie zgodne z regułą. Chcemy wyruszać na „pustynię”, która w Piśmie Św. jest miejscem oczyszczenia i spotkania z Bogiem, by w ten sposób pomóc również innym dojść do Boga.
 • Pustynia w Mieście zaprasza do kościoła św. Mikołaja na adorację Najśw. Sakramentu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, tuż po Mszy św. wieczornej.
 • Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Krzysztof Biros.
 • Szczegółowe informacje i kontakt:

Wspólnota Hanna

 • Wspólnota Hanna to ruch świeckich w Krakowie angażujący się w pomoc osobom wykluczonym. Wspólnota spotyka się w środy o 17:00 przy ul. Kopernika 9 (parafia św. Mikołaja)

wspolnotahanna@gmail.com

https://www.facebook.com/wspolnotahanna/

 • Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Krzysztof Biros.