Katechezy przedmałżeńskie

Cel katechez przedmałżeńskich:
Celem cyklu katechez jest przygotowanie narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Każda para przed zawarciem sakramentu, jest zobowiązana do odbycia takich nauk przedmałżeńskich, podczas których odbywają się zajęcia z kapłanami i parą małżeńską. Podczas spotkań będą poruszane tematy związane z Sakramentem małżeństwa, Spowiedzią, Eucharystią oraz naturalnym planowaniem rodziny czy komunikacją małżeńską.
Czas:
Spotkania odbywać się będą przez cztery kolejne poniedziałki każdego miesiąca, począwszy od pierwszego poniedziałku. Każde spotkanie potrwa około dwóch godzin i rozpoczynać się będzie o godzinie 19.00.

Po zakończeniu katechez obowiązkowe jest także uczestnictwo w trzech spotkaniach w Katolickiej Poradni Życia rodzinnego, która funkcjonuje m.in. przy naszej parafii: https://parafiamikolaj-krakow.pl/katechezy-przedmalzenskie/poradnia-zycia-malzenskiego/ Dane adresowe i kontaktowe wszystkich poradni na terenie diecezji krakowskiej można znaleźć tutaj: Fundacja Towarzyszenie Rodzinie

Terminy katechez przedmałżeńskich w Parafii św. Mikołaja
są umieszczone w zakładce: Terminarz

Miejsce
Miejscem są podziemia plebanii parafii św. Mikołaja w Krakowie. Kościół mieści się przy ulicy Kopernika 9.
Przy kościele lub w ogrodzie można zostawić samochód na czas uczestnictwa w katechezach. Wjazd na ulicę Kopernika od strony ulicy Westerplatte.
Zasady:
Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa dla każdego z narzeczonych. Uczestnictwo w spotkaniu zostaje potwierdzona pieczątką na świadectwie. Nieobecność na jakimkolwiek ze spotkań można uzupełnić w kolejnym miesiącu. Na spotkanie w pierwszy poniedziałek miesiąca należy przyjść miedzy 18.30 a 19.00 w celu uzyskania świadectwa uczestnictwa. Można się także wtedy zapisać, jeżeli nie zrobiło się tego drogą mailową.

Zapisy:
Zapisy odbywają się głównie drogą mailową. Na podany adres mailowy: kursy@parafiamikolaj-krakow.pl prosimy wysłać imiona i nazwiska narzeczonych oraz miesiąc rozpoczęcia cyklu katechez. Zapisu można dokonać także poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń w zakładce Zgłoszenia. Po każdym spotkaniu, na świadectwie, będzie potwierdzana obecność. W przypadku nieobecności na jednym ze spotkań, można odbyć je w kolejnym miesiącu. Bardzo prosimy o zaczynanie cyklu katechez od spotkania w pierwszy poniedziałek miesiąca.

Koszty:
Ofiara na rzecz parafii i Poradni Życia Rodzinnego – 50 zł od osoby – obejmuje udział w katechezach, materiały oraz spotkanie w poradni przy naszej parafii. Bardzo prosimy o złożenie jej podczas pierwszego spotkania.

Kontakt i zapisy: kursy@parafiamikolaj-krakow.pl

tel.: 12 431-22-77

FAQ
Czy trzeba uczestniczyć w czterech kolejnych spotkaniach?
Odpowiedź: Tak. Trzeba uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, ale niekoniecznie jednego miesiąca.
Czy można przychodzić na katechezy samemu?
Odpowiedź: Można, nie trzeba być w parze. Jednak do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne jest aby obydwoje narzeczonych ukończyło cały cykl nauk przedmałżeńskich.
Czy katecheza w szkole średniej zastępuje nauki przedmałżeńskie?
Odpowiedź: Nie, nie zastępuje. Trzeba wziąć udział w cyklu katechez przedmałżeńskich.