Katechezy przedmałżeńskie

Cel katechez przedmałżeńskich:
Celem cyklu katechez jest przygotowanie narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Każda para przed zawarciem sakramentu, jest zobowiązana do odbycia takich nauk przedmałżeńskich, podczas których odbywają się zajęcia z kapłanami i parą małżeńską. Podczas spotkań będą poruszane tematy związane z Sakramentem małżeństwa, Spowiedzią, Eucharystią oraz naturalnym planowaniem rodziny czy komunikacją małżeńską.
Czas:
Do września 2021 r. spotkania odbywać się będą przez cztery kolejne poniedziałki każdego miesiąca, począwszy od pierwszego poniedziałku. Od października 2021 r. spotkania odbywać się będą przez cztery kolejne piątki każdego miesiąca, począwszy od pierwszego piątku. Każde spotkanie potrwa około dwóch godzin i rozpoczynać się będzie o godzinie 19.00.

Po zakończeniu katechez obowiązkowe jest także uczestnictwo w trzech spotkaniach w Katolickiej Poradni Życia rodzinnego, która funkcjonuje m.in. przy naszej parafii: https://parafiamikolaj-krakow.pl/katechezy-przedmalzenskie/poradnia-zycia-malzenskiego/ Dane adresowe i kontaktowe wszystkich poradni na terenie diecezji krakowskiej można znaleźć tutaj: Fundacja Towarzyszenie Rodzinie

Terminy katechez przedmałżeńskich w Parafii św. Mikołaja
są umieszczone w zakładce: Terminarz

Miejsce
Miejscem są podziemia plebanii parafii św. Mikołaja w Krakowie. Kościół mieści się przy ulicy Kopernika 9.
Przy kościele lub w ogrodzie można zostawić samochód na czas uczestnictwa w katechezach. Wjazd na ulicę Kopernika od strony ulicy Westerplatte.
Zasady:
Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa dla każdego z narzeczonych. Uczestnictwo w spotkaniu zostaje potwierdzona pieczątką na świadectwie. Nieobecność na jakimkolwiek ze spotkań można uzupełnić w kolejnym miesiącu. Na pierwsze spotkanie należy przyjść miedzy 18.30 a 19.00 w celu uzyskania świadectwa uczestnictwa. Można się także wtedy zapisać, jeżeli nie zrobiło się tego drogą mailową.

Zapisy:
Zapisy odbywają się głównie drogą mailową. Na podany adres mailowy: kursy@parafiamikolaj-krakow.pl prosimy wysłać imiona i nazwiska narzeczonych oraz miesiąc rozpoczęcia cyklu katechez. Zapisu można dokonać także poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń w zakładce Zgłoszenia. Po każdym spotkaniu, na świadectwie, będzie potwierdzana obecność. W przypadku nieobecności na jednym ze spotkań, można odbyć je w kolejnym miesiącu. Bardzo prosimy o zaczynanie cyklu katechez od spotkania w pierwszy poniedziałek, a od października 2021 r. w pierwszy piątek miesiąca.

Koszty:
Ofiara na rzecz parafii i Poradni Życia Rodzinnego – 50 zł od osoby – obejmuje udział w katechezach, materiały oraz spotkanie w poradni przy naszej parafii. Bardzo prosimy o złożenie jej podczas pierwszego spotkania.

Kontakt i zapisy: kursy@parafiamikolaj-krakow.pl

tel.: 12 431-22-77

FAQ
Czy trzeba uczestniczyć w czterech kolejnych spotkaniach?
Odpowiedź: Tak. Trzeba uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, ale niekoniecznie jednego miesiąca.
Czy można przychodzić na katechezy samemu?
Odpowiedź: Można, nie trzeba być w parze. Jednak do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne jest aby obydwoje narzeczonych ukończyło cały cykl nauk przedmałżeńskich.
Czy katecheza w szkole średniej zastępuje nauki przedmałżeńskie?
Odpowiedź: Nie, nie zastępuje. Trzeba wziąć udział w cyklu katechez przedmałżeńskich.