Kancelaria

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej:

– godz. 16.30-17.30 w poniedziałek, środę i piątek,

– godz. 9.30-11.00 we wtorek i czwartek;

  tel: 12 431-22-77;  fax: 12 429-54-07

*Parafia św. Mikołaja nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.
Wszelkie sprawy należy załatwiać bezpośrednio w kancelarii parafialnej.
Zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesyłać w tradycyjnej formie papierowej, własnoręcznie podpisane.

Sakramenty Święte

– chrzty – w I i III niedziele m-ca podczas Mszy św. o godz. 13.00; katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w sobotę przed niedzielą chrztu, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30

spowiedź:

— w niedziele podczas Mszy św.

— w dni powszednie 6.30-7.10 oraz podczas Mszy św. wieczornej

— w I piątek miesiąca w godz. 6.30 – 7.30 i 17.30 – 18.30.

(w okresie wakacyjnym: piętnaście minut przed Mszą św. w dni powszednie, a w niedziele podczas Mszy św.)

śluby 

Termin do uzgodnienia. Narzeczeni winni się zgłosić w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed ślubem w godzinach dyżurów. – UWAGA! Spisanie protokołu przedślubnego zajmuje około 40 minut i wymaga uprzedniego umówienia się w tym celu na konkretny termin, drogą telefoniczną lub mailową!

bierzmowanie

Młodzież klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu parafii jest objęta cotygodniowym przygotowaniem do sakramentu bierzmowania. 

Dokumenty wymagane w kancelarii parafialnej

Do sakramentu Chrztu św.:

 1. – odpis aktu urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
 2. – odpis aktu małżeństwa rodziców z USC (do wglądu)
 3. – świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 4. – dane chrzestnych – imię i nazwisko, wiek, adres
 5. – zaświadczenia dla chrzestnych z parafii ich zamieszkania, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami

Chrzest powinien odbyć się w parafii zamieszkania. W przypadku, gdy chcemy ochrzcić dziecko w innym kościele, wymagana jest zgoda na chrzest poza parafią.

Kto może być chrzestnym?

Rodzice chrzestni powinni mieć ukończone 16 lat. Muszą być katolikami, którzy wyznają swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie są dopuszczane do pełnienia tej funkcji osoby, które żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich oraz młodzież, która nie uczęszcza na naukę religii.

Do sakramentu małżeństwa:

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni muszą przedstawić dokumenty wymienione w pkt. 1,2,3 oraz 7 (jeśli dotyczy). Pozostałe zaświadczenia mogą być doniesione później.

Spisanie protokołu zajmuje około 40 minut i wymaga uprzedniego umówienia się w tym celu na konkretny termin, drogą telefoniczną lub mailową!

 1. – dokumenty konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egz.) ważne przez 6 miesięcy
 2. – metryki Chrztu św. do ślubu z adnotacją o bierzmowaniu, a jeśli takiej nie ma, to dodatkowo zaświadczenie o bierzmowaniu (ważne 6 miesięcy)
 3. – dowody osobiste
 4. – ostatnie świadectwa z katechizacji
 5. – zaświadczenie z poradni rodzinnej
  – Poradnia przy Parafii św. Mikołaja: https://parafiamikolaj-krakow.pl/katechezy-przedmalzenskie/poradnia-zycia-malzenskiego/
 6. – świadectwa ukończenia katechez przedmałżeńskich
  – Zapisy na katechezy przedmałżeńskie prowadzone przy Parafii św. Mikołaja: https://parafiamikolaj-krakow.pl/katechezy-przedmalzenskie/zgloszenia/
 7. – świadectwo zgonu współmałżonka – dla wdowy/wdowca.

Do pogrzebu:

Po uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu w biurze cmentarza, bliscy zmarłego zgłaszają się w kancelarii parafialnej.

Należy przedstawić:

 1. – odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
 2. – zaświadczenie o udzieleniu Sakramentów św. przed śmiercią .

Pogrzeb chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.

Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego,  aby będąc w stanie łaski uświęcającej – przyjęli podczas Mszy Św. pogrzebowej Komunię Świętą, która jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Nabożeństwa i modlitwy za zmarłych

 1. – modlitewne pożegnanie zmarłych – w każdą najbliższą niedzielę po pogrzebie podczas Mszy św.
 2. – całoroczne wypominki z nabożeństwem
 3. – w każdą niedzielę przed Mszą św., o godz. 8.00, lub 13.00.
 4. – w III niedzielę m-ca o godz. 18.30
 5. – o godz. 19.00 Msza św. za zmarłych wypominanych.
 6. – jednorazowe wypominki – przez cały m-c listopad Różaniec za zmarłych pół godziny przed wieczorną Mszą św.