Duszpasterze

Proboszcz

ks. mgr Józef Gubała, wyśw. w 1993 r. W sierpniu 2014 został mianowany Proboszczem Parafii św. Mikołaja w Krakowie, a  od 2015 r.  równolegle kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, przy ul. Strzeleckiej 2.

Księża wikariusze

ks. dr Krzysztof Biros, wyśw. w 2001 r., w Parafii św. Mikołaja od 2021 r. Katecheta w VIII L.O.

W duszpasterstwie pomagają:

ks. mgr Michał Mroszczak, wyśw. w 2017 r., w Parafii św. Mikołaja od 2020 r. Notariusz Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

ks. Tomasz Szurek, kapłan archidiecezji łódzkiej, w Parafii św. Mikołaja od 2021 r.

ks. dr hab. Grzegorz Godawa – prof. UPJPII, w Parafii św. Mikołaja od 2022 r.