Duszpasterze

Proboszcz

ks. mgr Józef Gubała, wyśw. w 1993 r. W sierpniu 2014 został mianowany Proboszczem Parafii św. Mikołaja w Krakowie, a  od 2015 r.  równolegle kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, przy ul. Strzeleckiej 2.

Księża wikariusze

ks. mgr Mateusz Szymczyk, wyśw. w 2011 r. W Parafii św. Mikołaja od 2016 r. Katecheta w VIII L.O.

ks. mgr Marcin Masłoń, wyśw. w 2004 r. W Parafii św. Mikołaja od 28 sierpnia 2015 r.

W duszpasterstwie pomaga:

ks. dr Mirosław Smyrak, wyśw. w 1999 r. Referent Wydziału Spraw Zakonnych Kurii Metropolitalnej. W Parafii św. Mikołaja od września 2018 r.