Tutaj została ochrzczona Mama św Jana Pawła II…

13 kwietnia 1884 r., w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Krakowie, ochrzczona została Emilia Kaczorowska, córka Marii i Feliksa Kaczorowskich, urodzona 26 marca tegoż roku. Wydarzenie to pozostałoby dla nas jednym z tak licznych dla naszej, jak też każdej innej parafii, gdyby nie to, że syn ochrzczonej tutaj Emilii Kaczorowskiej, Karol Józef Wojtyła to […]

Krzyż Papieski w kościele św. Mikołaja….

Parafia św. Mikołaja może się poszczycić krzyżem ołtarzowym, przy którym papież Jan Paweł II i papież Benedykt XVI odprawiali Msze Święte podczas swych wizyt w Krakowie. Nasz krzyż, znajdujący się na co dzień przy ołtarzu głównym kościoła św. Mikołaja, towarzyszył Mszy św. odprawionej przez papieża Jana Pawła II na krakowskich Błoniach 8 czerwca 1997 r., […]

Architektura i wyposażenie

Kościół św. Mikołaja w Krakowie to jeden z najstarszych kościołów na tym terenie. Już w XI w. wzmiankowany był jako drewniana kaplica, a od XII w. jako murowany kościół. Opiekę sprawowali nad nim benedyktyni tynieccy, którzy w 1456 r. oddali kościół wraz z uposażeniem Uniwersytetowi Krakowskiemu. Ze względu na swe położenie poza murami miasta kościół […]

Plan kościoła

        1. Ołtarz główny (XVIII w.), z obrazem św. Mikołaja z XVI w.2. Ołtarz św. Jana Nepomucena, XVII w.3. Ołtarz św. Józefa, XVII w.4. Nagrobek Klemensa Krupki, pocz. XVII w.5. Chrzcielnica z brązu, 1536 r.6. Późnogotycki portal, XV w.7. MB Bolesna, rzeźba z XV w.8. Chrystus Zmartwychwstały,rzeźba z XV w.9. Stalle rokokowe, […]

Latarnia zmarłych

Parafia św. Mikołaja może się poszczycić, znajdującą się tuż przy kościele, jedyną w Krakowie i unikatową latarnią zmarłych. Pochodząca z XIV w., zachowała niemal oryginalny wygląd. Pierwotnie znajdowała się ona przy leprozorium, czyli szpitalu dla trędowatych, przy kaplicy św. Walentego na Kleparzu. W związku z przebudową tego terenu w XIX w., przeniesiono ją w 1871 […]

Późnogotycki poliptyk…

Późnogotycki poliptyk, ze sceną Koronacji Marii w obrazie centralnym, pochodzi prawdopodobnie z któregoś warsztatów małopolskich na przełomie XV i XVI w. Znajdował się on wcześniej w cmentarnym, a następnie szpitalnym, kościele św. Gertrudy, choć nie jest pewne, że akurat było to jego pierwotne przeznaczenie. Skrzydła poliptyku oraz obraz główny wykonane zostały z drewna lipowego. Skrzydła […]

Polscy Ormianie i ich chaczkar przy kościele św. Mikołaja…

Ormianie (Armeńczycy) pojawili się w granicach państwa polskiego już połowie XIV w., po przyłączeniu do niego Rusi Halickiej wraz z Lwowem, w którym Ormianie funkcjonowali już od wieku XII. Napływali na te tereny szlakami handlowymi głównie z Krymu, Mołdawii, Wołoszczyzny, Turcji Persji, Armenii. W Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez wieki trudnili się handlem pomiędzy Polską i […]