Miłosierdzie po Krakowsku – Rekolekcje wielkopostne '2018′ już za nami..

W dniach 18-21 lutego przeżyliśmy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne A.D. 2018. Rekolekcje poprowadził i nauki wygłosił ks. dr Andrzej Scąber – referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej. Tematem tegorocznych rekolekcji było, tak bliskie nam teraz, zagadnienie miłosierdzia w życiu i dziele świętych, błogosławionych i sług Bożych związanych z Krakowem. Wśród nich znalazła się oczywiście służebnica Boża Hanna Chrzanowska. W kilku następnych artykułach zaprezentujemy w całości tekst wygłoszonych konferencji rekolekcyjnych ks. dra Andrzeja Scąbra.