Sympozjum poświęcone bł. Hannie Chrzanowskiej. Tarnów 8.11.2018 r. – relacja

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie zorganizowało Sympozjum poświęcone bł. Hannie Chrzanowskiej – „Hanna Chrzanowska – jedna z nas. Kto następny?”

Sympozjum przeznaczone dla studentów PWSZ, głównie Instytutu Zdrowia zgromadziło łącznie ponad 200 osób, nie tylko studentów, ale także zainteresowanych tematem.

Zaproponowane wykłady i referaty zostały przygotowane przez zaproszonych prelegentów tak, by pokazać nie tylko postać wybitnej pielęgniarki, zaangażowanej do reszty w posłudze chorym, ale i wyjątkowej osoby o wielu zainteresowaniach.

Uczestnicy poznali życiorys bł. Hanny, świadectwa o Jej życiu osób, które Ją znały, ale i  podstawy etyki i zasad pracy, które uważała za najważniejsze. Pokazano drogę, którą powoli dochodziła do świętości.

Wykłady przedstawili:

Pani Helena Matoga – uczennica błogosławionej, dr Małgorzata Brykczyńska, dr Marzena Florkowska, mgr Izabela Ćwiertnia, mgr Krystyna Florek-Tarczoń, ks. dr Kazimierz Kubik, ks. prof. Alojzy Drożdż

(tekst i zdjęcia: M. Urbańska, Oddział KSW w Tarnowie).

Relacja z Radia RDN Małopolska

http://www.rdn.pl/religia/hanna-chrzanowska-pielegniarka

Relacja z Tarnowskiego Gościa Niedzielnego

https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/5143233.Sympozjum-o-bl-Hannie-Chrzanowskiej