relikwiarz3Relikwiarz - relikwie Błogosławionej zostały umieszczone w kapsułce w kształcie serca - symbolu oddania swojego życia dla drugiego człowieka. Serce zostało przyozdobione kamieniami, dla podkreślenia kobiecej delikatności i piękna. Całość zamknięta jest w kształcie klasycznego czepka pielęgniarskiego, symbolu misji jakiej podjęła się bł. Hanna Chrzanowska. Autorem relikwiarza jest p. Marek Nowak z firmy Manogold z Zabierzowa.

 

 

 

  

Chrzanowska.jpg KopiowaniePortret beatyfikacyjny - obraz przedstawia postać 30-letniej pielęgniarki - Hanny Chrzanowskiej. W rękach Błogosławiona trzyma różaniec oraz Rachunek sumienia pielęgniarki, którego jest autorką. Portret namalowano na podstawie fotografii. Autorem obrazu jest p. Zbigniew Juszczak.

 

 

 

 

  

sarkofag2Sarkofag - w nawie południowej kościoła ś. Mikołaja, pod nastawą ołtarzową przedstawiającą koronację Matki Bożej, znajduje się sarkofag bł. Hanny Chrzanowskiej. Sarkofag został wykonany z alabastru. Na sarkofagu umieszczono napis: Błogosławiona Hanna Chrzanowska Pielęgniarka 1902-1973. Autorem projektu jest p. Stanisław Juszczak, a fundatorem Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich.

 

foto.: Parafia; Archidiecezja Krakowska.

 

beatyfikacja Hanny 28 04 2018 4W osobie Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, dokładnie w 45. rocznicę jej narodzin dla nieba, Kościół świętuje kreatywność chrześcijańskiego miłosierdzia, które na wzór Jezusa Dobrego Samarytanina szeroko otwiera swoje ramiona, aby przyjąć, otoczyć opieką i troską chorych, cierpiących i słabych. - mówił kard. Angelo Amato podczas beatyfikacyjnej Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 10.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Na początku liturgii, arcybiskup Marek Jędraszewski zwrócił się do księdza kardynała z prośbą o beatyfikację. Następnie postulator procesu ks. Mieczysław Niepsuj przedstawił biografię Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, a legat papieski odczytał list apostolski, w którym papież Franciszek ogłosił Hannę Chrzanowską błogosławioną, po czym nastąpiło odsłonięcie portretu beatyfikacyjnego i procesyjne przeniesienie relikwii.

Homilia kard. Angelo Amato, wygłoszona podczas Mszy sw. beatyfikacyjnej Hanny Chrzanowskiej

Błogosławiona Hanna Chrzanowska (1902-1973)
Angelo Kard. Amato, SDB

1.W osobie Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, dokładnie w 45 rocznicę jej narodzin dla nieba, Kościół świętuje kreatywność chrześcijańskiego miłosierdzia, które na wzór Jezusa Dobrego Samarytanina szeroko otwiera swoje ramiona, aby przyjąć, otoczyć opieką i troską chorych, cierpiących i słabych.
Podczas jej pogrzebu Kardynał Karol Wojtyła wygłosił wzruszającą mowę pochwalną, mówiąc: «Dziękujemy ci, Pani Hanno, że byłaś wśród nas…, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: "błogosławieni miłosierni"».
Już w dzieciństwie mała Hanna nauczyła się od rodziców żyć według podstawowych wartości ludzkich i chrześcijańskich, takich jak szacunek dla człowieka, pracowitość, uczciwość, wyczulenie na potrzeby biednych, chorych, ludzi z marginesu społecznego. To wszystko ukierunkowało ją na wybór zawodu pielęgniarki. Początkowo jej działalność miała charakter filantropijny a następnie, po przeżytym w 1932 roku nawróceniu, stała się prawdziwym i właściwym apostolstwem chrześcijańskim, apostolstwem zbawczej obecności krzyża Chrystusa w życiu osób chorych. Pielęgnując nabożeństwo do Maryi, Pocieszycielki strapionych, Hanna była latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu.

2. W wieku trzydziestu lat nastąpił w jej życiu zdecydowany przełom w kierunku świętości, pielęgnowany poprzez modlitwę, komunię świętą i adorację eucharystii, poprzez rekolekcje, ćwiczenia duchowne a także odmawianie różańca. Hanna, jako oblatka benedyktyńska, z radością i entuzjazmem realizowała benedyktyński charyzmat modlitwy liturgicznej oraz pracy zawodowej ukierunkowanej na chorych.
Jedna ze świadków stwierdza, że w sposób szczególny była zafascynowana tajemnicą odwiedzin Maryi u św. Elżbiety, w której widziała przykład postawy osoby, niosącej pomoc potrzebującym. W okresie reżimu komunistycznego nie ukrywała swojej wiary, chociaż wystawiało ją to na przeciwności ze strony władz państwowych.
Według Siostry Serafiny Paluszek, Hanna była kobietą głęboko religijną: „Powtarzała dobitnie, że wszystko to, co czyniło się dla chorych, czyniło się dla samego Chrystusa”. Zajmowała się chorymi i pielęgniarkami zarówno w aspekcie zawodowym jak i religijnym.
Hanna przypominała wszystkim o nadziei szczęścia wiecznego w niebie. Chorzy cieszyli się, że mogli mieć ją blisko siebie, ponieważ wlewała w nich spokój ducha, optymizm oraz nadzieję wyzdrowienia a także wiecznego zbawienia. Jedna ze świadków nazywa ją „Aniołem nadziei chrześcijańskiej”.
W atmosferę bólu i cierpienia Hanna potrafiła wnieść promień światła i radości. Dzięki wewnętrznemu pokojowi i prostocie zachowań była często nazywana „cioteczką”, wzbudzając zaufanie, pokój, radość a także nadzieję na przyszłość. Jej wiara w Boską Opatrzność oraz niebiańską przyszłość pobudzała do życia i do entuzjazmu.

3. Świadkowie zeznają, że Hanna przyjmowała postawę matki w stosunku do chorych oraz swoich współpracowników, którzy bardzo często nazywali ją „naszą matką”. Była szczególnie wspaniałomyślna w leczeniu i opiece nad ciężko chorymi. Odwiedzała ich i troszczyła się o ich potrzeby.
Czyniła to z prostotą i serdecznością traktując chorego jako najwyższe dobro, jak swojego brata czy siostrę. Zawód pielęgniarki był dla niej prawdziwym powołaniem, wezwaniem z góry dla dobra potrzebujących. Często rozdawała lekarstwa kupione za własne pieniądze.
Nie zwracała uwagi na zmęczenie czy na swoje zdrowie. Hojnie ofiarowała innym własny czas, swoją inteligencję, kulturę, współpracując aktywnie z wszystkimi, którzy troszczyli się o to, aby ulżyć chorym lub polepszyć ich warunki życia. Potrafiła sprzedać własną biżuterię, aby kupić lekarstwa dla potrzebujących. Gorliwie interweniowała, by pomóc bliźniemu, nie czekając na podziękowania czy uznania.
Jedna ze świadków opowiada, że pewnego dnia Hanna dowiedziała się o ciężkiej sytuacji dwóch starszych pań, potrzebujących natychmiastowej pomocy. Kobiety żyły w złych warunkach higienicznych, w brudzie, narażone na chłód i głód. Zaraz więc nasza Błogosławiona wzięła sanki i poszła pukać do drzwi różnych klasztorów, prosząc o trochę węgla, aby rozpalić w ich piecu. «Kiedy piec się rozgrzał – tak kontynuuje świadek w swoim zeznaniu – nalałyśmy wody do miski, zagrzałyśmy ją na piecu i umyłyśmy staruszki. Następnie uprałyśmy trochę bielizny. Służebnica Boża nie wstydziła się żadnej posługi w stosunku do chorych, zakasywała rękawy i pracowała razem ze mną. Była to dla mnie najlepsza szkoła służby chorym».
Była troskliwa i wyrozumiała w stosunku do tych, którzy w rodzinach opiekowali się przewlekle chorymi, zwracała szczególną uwagę na ich życie duchowe i sakramentalne. Zapewniała im również sakramentalną opiekę kapłana.
Nie ukrywała swojej wiary. W okresie reżimu komunistycznego nie skarżyła się na kpiny i niesprawiedliwości, których doświadczała. Regularnie przystępowała do świętych sakramentów. Z powodu swoich przekonań religijnych została pozbawiona funkcji kierowniczki Szkoły Pielęgniarskiej. Pomimo tego poświęciła w pełni swoje życie jako pielęgniarka, całkowicie oddana służbie chorym. Nie bała się nacisków partii, odważnie broniła własnych przekonań i organizowała okresowe rekolekcje dla chorych.

4. Nasza Błogosławiona była naprawdę uczennicą Chrystusa, dobrym pasterzem. Jej życie i jej postępowanie stanowi kompendium cnót chrześcijańskich, zainspirowanych słowami Jezusa, który mówi: To, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.
Wpatrując się w postać Hanny, pochylonej nad chorymi, również i my uczmy się pochylać nad ubogimi, troszczyć się o tych, którzy potrzebują pocieszenia, wsparcia, zachęty, pomocy.
A jest ich wielu: są to maluczcy, opuszczeni, wygnani, słabi, osoby z marginesu. Niektórych z nich widzimy codziennie na naszych ulicach; wielu natomiast żyje skrycie w swoich mieszkaniach, schorowani, biedni, samotni, bez wsparcia i pomocy.
Kościół, za pośrednictwem dzieła swoich synów i córek, wychodzi naprzeciw tym opuszczonym, ofiarnie oraz szlachetnie niosąc im – na wzór naszej Błogosławionej – pomoc i opiekę. Bądźmy stale uczynni w stosunku do wszystkich, zwłaszcza wobec naszych chorych, aby mogli codziennie otrzymywać od nas oznaki zainteresowania, gesty otuchy i wsparcia.

[Powtarzamy razem]
Błogosławiona Hanno Chrzanowska, módl się za nami.

źródło: Archidiecezja Krakowska

foto.: Archidiecezja Krakowska

beatyfikacja Hanny 28 04 2018 34Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
28 kwietnia 2018

 

Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.
Niech będzie uwielbiony Bóg w błogosławionej Hannie Chrzanowskiej.

Od dzisiaj, Drodzy Siostry i Bracia, także to ostatnie wezwanie możemy kierować do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, którego chwała tak przemożnie rozbrzmiewa w życiu i dokonaniach Jego świętych. Dziękujemy więc Bogu za to, że w swej Ojcowskiej łaskawości zechciał nas nią obdarować - niegdyś jako pełną żarliwości krakowską pielęgniarkę, dogłębnie przejętą losem chorych, biednych i opuszczonych, dzisiaj jako naszą niebiańską Orędowniczkę, będącą wzorem zatroskania o godność i świętość każdego ludzkiego życia.

Beatyfikacja bł. Hanny Chrzanowskiej jest szczególnym Bożym darem dla Polski, która w tym roku obchodzi 100-lecie odzyskania Niepodległości, oraz 40-lecie wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża. Błogosławiona Hanna jako szesnastoletnia dziewczyna była osobistym świadkiem i uczestnikiem entuzjazmu Polaków tamtego niezwykłego dla nas roku 1918, a swoim dalszym życiem ofiarnie i do końca służyła naszej Ojczyźnie poprzez pomoc okazywaną biednym i potrzebującym wsparcia ludziom - podobnie jak do końca służył Polsce jej ojciec, profesor Ignacy Chrzanowski, który umarł w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenchausen, i jak do końca służył Polsce jej brat Bohdan, wraz z innymi polskimi oficerami zamordowany przez sowietów w Katyniu.

HannaChrzBeatyfikacyjna Msza św. rozpocznie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w sobotę o godz. 10.00 pod przewodnictwem kard. Angelo Amato, prefekta Kongregacji ds. Świętych z Watykanu, który reprezentować będzie Ojca św. Franciszka. Na początku liturgii arcybiskup Marek Jędraszewski zwróci się do księdza kardynała z prośbą o beatyfikację. Następnie postulator procesu ks. Mieczysław Niepsuj przedstawi biografię Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej a legat papieski odczyta list apostolski, w którym papież Franciszek ogłasza Hannę Chrzanowską błogosławioną. Liturgia całej Mszy św. sprawowana będzie w języku łacińskim z elementami języka polskiego.

Do wnętrza sanktuarium zaproszono ok. dwa tysiące osób w tym m.in. przedstawicieli Kościoła, władz, trzystu chorych oraz przedstawicieli środowiska pielęgniarek. Pozostali pielgrzymi gromadzić się będą na błoniach, na które wejście regulować będą karty wstępu koloru zielonego.

Wszystkim chorym i potrzebującym pomocy na parkingach oraz w czasie dojścia do sanktuarium służyć będzie 60 wolontariuszy. Wicerektor sanktuarium Miłosierdzia Bożego apelował również do krakowian, którzy chcą wziąć udział w uroczystości, by tego dnia skorzystali z komunikacji miejskiej, zostawiając miejsca parkingowe gościom spoza miasta.
Na kanale YouTube Archidiecezji Krakowskiej znajdzie się relacja filmowa z beatyfikacji.

Mapa i informacje nt. dojazdu i parkowania
Mapa Sanktuarium

źródło: Archidiecezja Krakowska

siostra naszego Boga 12042018 4 294212 kwietnia 2018 roku w Auli przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „Siostra naszego Boga - w przeddzień beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej” zorganizowana przez Uniwersytet Jana Pawła II i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolska. Wśród uczestników i gości znajdowali się między innymi: ks. biskup Jan Zając, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej wraz z osobami tworzącymi ten Komitet, rektor UPJPII ks. prof. Wojciech Zyzak, ks. dr Kazimierz Kubik, archidiecezjalny duszpasterz pielęgniarek, zaproszeni Czcigodni Prelegenci, studenci, prasa oraz wiele zainteresowanych osób.

Konferencję otworzył Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski słowami: Piękny tytuł: Siostra naszego Boga, nawiązujący do słynnego dramatu Karola Wojtyły o Bracie Albercie. Mówię o tym właśnie dlatego, że wczoraj otrzymałem „Pamiętniki, listy i notatki Hanny Chrzanowskiej”. (…) Wiemy jak bardzo bliską, wpierw alumnowi, potem księdzu, biskupowi, papieżowi Karolowi Wojtyle był Święty Brat Albert. A teraz odkrywamy postać z jego najbliższego kręgu, ale nie mierzonego bliskością serca. Między Hanną Chrzanowską a Karolem Wojtyła, była możliwość spotkania. W tej książce znalazłem dwa listy mówiące o nich. O ich bliskości, o ich służbie drugiemu człowiekowi – biednemu, choremu, potrzebującemu, a która wyrasta z jak najbardziej głębokich pokładów wiary w Boga. (…) Życzę państwu, aby dzisiejsza konferencja była jeszcze jedną okazją, by nie tylko poznać postać Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej i jeszcze bardziej zrozumieć jej rolę w najbliższym otoczeniu arcybiskupa Karola Wojtyły, ale by ta postać państwa inspirowała w tym jak szukać szczególnej syntezy osobistego życia, poświęcenia się dla innych i tego co najważniejsze - wiary i miłości wypływających z bliskości wobec naszego Zbawiciela.

 Rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak powiedział między innymi: trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce konferencji na temat Hanny Chrzanowskiej niż Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. O tej szczególnej więzi tych dwóch wielkich postaci mówił ksiądz Arcybiskup. Ja patrzę na tę więź szczególnie przez pryzmat Bożego Miłosierdzia. Święty Jan Paweł II przygotował swoje ostatnie rozważanie na modlitwę południową Regina coeli w niedzielę 3 kwietnia 2005 rok. Odszedł do Domu Ojca dzień wcześniej. Był to początek Niedzieli Miłosierdzia, Białej Niedzieli, w którą też odeszła Hanna Chrzanowska. Święty Jan Paweł II zakończył to rozważanie zdaniem, które jest rodzajem testamentu: jak bardzo świat potrzebuje zrozumienia i przyjęcia Bożego miłosierdzia." (…) W wydarzenia: Rok Miłosierdzia, Rok Świętego Brata Alberta, kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty, kanonizacja Świętego Jana Pawła II wpisuje się beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej, która dla nas jest wzorem przekazywania Bożego Miłosierdzia względem drugiego człowieka czyli wspólnego przeżycia wartości i godności osoby ludzkiej.

 Ojciec prof. Zdzisław Kijas, pracownik Uniwersytetu Papieskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Rzymie napisał: Tytuł - Być blisko potrzebującego- Błogosławiona Hanna Chrzanowska. Wielka szkoda, ze jest tak słabo znana. Niemal cała Polska mówi o tajemnicy księdza Dolindo, o Świętym z Libanu czy Świętych z Italii, podczas gdy tylko wąskie grono osób wie, kim była Hanna Chrzanowska.(…) Jest doskonałym wzorem nie tylko dla pracowników służby zdrowia ale także dla wykładowców, studentów, nauczycieli, wychowawców, uczniów. Całe życie starała się być blisko potrzebującego odkrywając zarazem bliskość Boga.(…) Chciała pomagać mądrze. Być blisko w sposób inteligentny. Twórczy i odpowiedzialny.

Ks. prof. Grzegorz Godawa, pracownik UPJPII, od 2011 kapelan Hospicjum Domowego dla dzieci "Alma Spei" w wystąpieniu pt. „Idea opieki domowej realizowana dzisiaj” wskazał, jakie znaczenie w opiece hospicjum domowego ma postać Hanny Chrzanowskiej. Powiedział w szczególności: Można mówić o ciągłości między tym co wydarzyło się wiele lat temu do dzisiejszego dnia naszej konferencji i tego co będzie po niej(…). W tej ciągłości są umowne daty wydarzeń znaczących w życiu Hanny Chrzanowskiej o także w życiu Kościoła Krakowskiego. Rok 1958 to umowny rok rozpoczęcia działalności pielęgniarstwa domowego. Pierwsze rekolekcje w Trzebini – rok 196. 1973 to rok śmierci Służebnicy Boże. Ale potem rok 1981- data powstania pierwszego w Polsce Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. I wreszcie dzisiaj rok 2018- rok beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Jest to ciągłość myśli, doświadczeń Hanny Chrzanowskiej realizowanych również dzisiaj.(…).

Ksiądz Kazimierz Kubik, archidiecezjalny duszpasterz pielęgniarek i położnych wyjaśnił integralną wizje człowieka w posłudze Hanny Chrzanowskiej. Powiedział: integralna wizja to jest dostrzeganie człowieka w całości jego egzystencji, w całości jego bytu. To jest pełne spojrzenie   na człowieka we wszystkich wymiarach jego życia. Dla pielęgniarki czy lekarza tą pierwszą, najbliższa sferą zwłaszcza człowieka chorego jest jego ciało. Ale nie tylko ciało, bo w ślad za ciąłem zwraca baczną uwagę na psychikę chorego, na jego emocje. Lekarz wierzący, pielęgniarka wierząca odkrywa człowieka jako istotę duchowa. Jako osobę stworzona przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Obdarzonego niezbywalną godnością. Ta prawda o człowieku, w którym jest obecny ciepiący Jezus Chrystus, który dźwiga razem z Chrystusem Jego Krzyż, determinuje rodzaj, charakter posługi wobec tak rozumianej osoby.

 G. Kich

konferencja prasowa 16042018 2- Praca charytatywna, której celem jest niesienie pomocy ze względu na Pana Jezusa. Tego nauczyła swoje pielęgniarki i swoje uczennice - mówił w Warszawie o Hannie Chrzanowskiej podczas konferencji prasowej przed beatyfikacją abp Marek Jędraszewski. Zapraszał do wzięcia udziału w uroczystości, która nie jest wydarzeniem krakowskim, ale dotyczy całej Polski.
- Beatyfikacja jest to święto dla całej Polski. Hanna Chrzanowska wywodzi się z Warszawy i jako małe dziecko z rodzicami przeniosła się do Krakowa, ale co jakiś czas tutaj wracała, tym bardziej, że jej ukochana ciocia była jedną z założycielek Szkoły Pielęgniarskiej w Warszawie. (...) I kiedy patrzymy na jej życiorys to odnajdujemy w nim wiele elementów wpisujących się bardzo głęboko w wielką, ale także tragiczną historię Polski, naszej ojczyzny XX wieku - mówił podczas konferencji arcybiskup Jędraszewski. Metropolita przypomniał, że Hanna Chrzanowska najpierw osobiście przeżywała odzyskanie przez Polskę niepodległości, a potem podczas II wojny światowej jej ojciec, profesor polonistyki UJ, został uwięziony i umarł w obozie koncentracyjnym, a ukochany brat, oficer wojska polskiego, zginął w Katyniu. Sama Hanna Chrzanowska, co podkreślił metropolita, wznosząc się ponad te tragiczne doświadczenia, zaangażowała się w pracę wolontariuszki, niosąc pomoc ofiarom II wojny światowej.
- Hanna w ramach tej pracy zaczęła odzyskiwać najgłębszy sens swego poświęcenia, czasu oddawanego innym, swego serca poświęconego dobru drugiego człowieka i dlatego też jej coraz bardziej głębokie związanie z Tyńcem, z liturgią ojców benedyktynów i prawdziwe nawrócenie, kiedy odkryła, że te ostateczne i najpiękniejsze fundamenty pracy pielęgniarskiej to te fundamenty, które odnajdować możemy jedynie w chrześcijaństwie i w tym co Pan Jezus przekazał nam zwłaszcza w 25 rozdziale Ewangelii św. Mateusza: „Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić..." Arcybiskup przypomniał także, że Hanna była inicjatorką hospicjów domowych. Niosła pomoc najbardziej potrzebującym przy współpracy z różnymi strukturami kościelnymi, zwłaszcza parafialnymi, mając wsparcie i błogosławieństwo arcybiskupa, potem kardynała Karola Wojtyły.
- Jest to postać ciągle niezwykle inspirująca i pokazująca od innej strony jak trzeba walczyć o Polskę, naszą ojczyznę, walcząc o życie i zdrowie zwłaszcza tych opuszczonych, samotnych i bezbronnych. I pod tym względem jest niewątpliwie postacią ciągle aktualną i dlatego jej uroczystość beatyfikacji nie może być pojmowana jako zamknięta tylko dla Krakowa.
Ks. Robert Tyrała, koordynator komitetu organizacyjnego beatyfikacji zaznaczył, że organizatorzy beatyfikacji chcieli z zaproszeniem na tę uroczystość dotrzeć do osób chorych i niepełnosprawnych, podobnie jak robiła to sama Hanna Chrzanowska. Na dzień dzisiejszy około trzysta osób chorych potwierdziło przybycie, natomiast wszystkich zarejestrowanych jest pięć tysięcy. Bazylika ich nie pomieści, ale błonia wokół świątyni owszem. - Oczekujemy wszystkich, którzy chcą przybyć na tę beatyfikację i dla wszystkich znajdziemy miejsce.
P. Helena Matoga, wicepostulator procesu, a zarazem jedna z uczennic Hanny Chrzanowskiej podkreśliła, że przyszła błogosławiona była silnie związana z Warszawą i całą Polską, ponieważ przez dziesięć lat była redaktorką naczelną pisma „Pielęgniarka Polska", które prenumerowały wszystkie pielęgniarki w kraju. To pismo spełniało zadanie fachowego informatora, bo nie było podręczników. Pani Matoga przypomniała także, że Chrzanowska wraz z doktorem Jerzym Lebiodą organizowali pomoc lekarską i pielęgniarską w postaci narzędzi, leków, środków opatrunkowych dla warszawskiej ludności ewakuowanej do obozu w Pruszkowie po wybuchu powstania w stolicy. Po wojnie natomiast m.in. szkoliła młode pielęgniarki, ucząc je także nowego przedmiotu - pielęgniarstwo domowe. Pokazywała im jak służyć potrzebującym. Wreszcie nawiązała współpracę ze strukturami kościelnymi.

- Hanna postanowiła oprzeć opiekę nad chorymi o Kościół i to było jej całe dzieło miłosierdzia, które wpisało się w działalność charytatywną Kościoła krakowskiego.

Foto.: Archidiecezja Krakowska

Justyna Walicka

źródło: Archidiecezja Krakowska

siostra naszego Boga 12042018 5- Życzę państwu, aby postać Hanny Chrzanowskiej państwa inspirowała w tym jak szukać szczególnej syntezy osobistego życia, poświęcenia się dla innych i tego co najważniejsze - wiary i miłości wypływających z bliskości wobec naszego Zbawiciela - mówił, rozpoczynając konferencję pt.: „Siostra naszego Boga" - w przeddzień beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski w słowie wstępnym wskazał na bliską zażyłość Jana Pawła II ze św. Bratem Albertem, ale ponieważ różniły ich pokolenia była to jedynie bliskość serca. Konferencja: Hanna Chrzanowska - Siostra naszego Boga.

- Życzę państwu, aby postać Hanny Chrzanowskiej państwa inspirowała w tym jak szukać szczególnej syntezy osobistego życia, poświęcenia się dla innych i tego co najważniejsze - wiary i miłości wypływających z bliskości wobec naszego Zbawiciela - mówił, rozpoczynając konferencję pt.: „Siostra naszego Boga" - w przeddzień beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski w słowie wstępnym wskazał na bliską zażyłość Jana Pawła II ze św. Bratem Albertem, ale ponieważ różniły ich pokolenia była to jedynie bliskość serca.

- Miedzy Hanną Chrzanowską a Karolem Wojtyłą było pewne przesunięcie pokoleniowe, ale była możliwość spotkania. I w książce, do której chciałbym teraz nawiązać znalazłem dwa listy mówiące o nich, o tej ich bliskości, ich służbie drugiemu człowiekowi, służbie, która wyrasta z jak najbardziej głębokich pokładów wiary w Boga. Jest to przejmujący dokument mówiący o tym, jak wokół świętego już Jana Pawła II gromadzili się także inni święci, łączyło ich wspólne umiłowanie drugiego człowieka zwłaszcza tego, który jest najbardziej potrzebujący - czeka na obecność i wsparcie. Widzimy jak ci ludzie wiążą się wiarą, modlitwą i czynem - mówił metropolita.

Następnie cytował list Hanny Chrzanowskiej, który pisała do arcybiskupa Wojtyły z Krynicy, gdzie przebywała, by podbudować swoje zdrowie. Dzieliła się w nim m.in. swoimi duchowymi przemyśleniami na temat Listu św. Jakuba i Księgi Mądrości, które czytała oraz zapewniała o modlitwie.

Na zakończenie metropolita życzył zebranym owocnych obrad.
- Życzę państwu, aby dzisiejsza konferencja była jeszcze jedną okazją, by nie tylko poznać postać Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej i jeszcze bardziej zrozumieć jej rolę w najbliższym otoczeniu arcybiskupa Karola Wojtyły, ale by ta postać państwa inspirowała w tym jak szukać szczególnej syntezy osobistego życia, poświęcenia się dla innych i tego co najważniejsze - wiary i miłości wypływających z bliskości wobec naszego Zbawiciela.

Rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak wyznał, że na szczególną więź między Karolem Wojtyłą a Hanną Chrzanowską patrzy poprzez pryzmat Bożego miłosierdzia. Przypomniał, że Jan Paweł II w ostatniej modlitwie jaką przygotował na niedzielę 3 kwietnia (dzień wcześniej zmarł) pisał: „jak bardzo świat potrzebuje zrozumienia i przyjęcia Bożego miłosierdzia." Ks. prof. Zyzak podkreślił zarazem, że Hanna Chrzanowska czerpała z Bożego miłosierdzia, ale dla nas jest wzorem przekazywania tego miłosierdzia dalej.
Konferencja składała się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowiły przede wszystkim wykłady, w drugiej odbył się panel dyskusyjny. Konferencja została zorganizowana, by jeszcze bardziej przybliżyć i poszerzyć wiedzę na temat życia i działalności Hanny Chrzanowskiej, której beatyfikacja odbędzie się 28 kwietnia w Łagiewnikach.

Foto.: Archidiecezja Krakowska

Justyna Walicka

źródło: Archidiecezja Krakowska

 

39541076690 1ef63c89a3 zW poniedziałek, 9 kwietnia o godz. 15.00, w naszym kościele parafialnym, J.E. bp Jan Zając przewodniczył uroczystej Mszy św. z poświęceniem sztandaru Szkoły Policealnej Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie. Tuż po Mszy św., w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbył się koncert pamięci sł. B. Hanny Chrzanowskiej - Ja to widzę w kolorze płomienia.                                                                                                               (A.N.)

Relacja z koncertu - Płomień Hanny Chrzanowskiej

9 kwietnia wieczorem w teatrze zaprezentowano m.in. film Joanny Adamik i Katarzyny Katarzyńskiej zawierający świadectwa osób znających Hannę Chrzanowską (1902-1973), krakowską prekursorkę pielęgniarstwa domowego, która 28 kwietnia zostanie wyniesiona na ołtarze. Niektóre z nich już wcześniej dzieliły się w teatralnych kuluarach swoimi wspomnieniami. - Była całkowicie oddana ludziom cierpiącym. Utrzymywałem z nią kontakty w czasie mojego proboszczowania w Tyńcu. Będąc pobożną, nie była dewotką - wspominał o. Leon Knabit, benedyktyn.

W trakcie koncertu prowadzonego przez krakowską pieśniarkę Lidię Jazgar czytano m.in. fragmenty pamiętnika H. Chrzanowskiej, recytowano utwory poetyckie C.K. Norwida i K. Wojtyły, śpiewano pieśni, m.in. Agaty Bernadt, Ryszarda Brączka, Joachima Mencla i ks. Stanisława Ziemiańskiego do słów m.in. Leszka Aleksandra Moczulskiego i ks. Jerzego Szymika.

- Sztuka ma to do siebie, że nie tylko bawi, ale też i uczy. Myślę, że ten koncert jest również pięknym darem Bożym, który potrafi ukazać innym wielkość człowieka i pobudzić ich, by stawali się dobrzy. Potrafi wskazać, żeby ludzie nie tylko podziwiali H. Chrzanowską, lecz także ją naśladowali, by stawali się dobrzy i miłosierni - powiedział bp Jan Zając.

Tytuł koncertu poprzedzonego Mszą św. przy grobie H. Chrzanowskiej w kościele św. Mikołaja zaczerpnięto z zapisków patronki szkoły. "Tak, tylu jest nieszczęśników, którzy mogą wołać: nie mam człowieka, jak ów paralityk z Betsaidy. Ale naprawdę jest mnóstwo ludzi dobrych. I to właśnie nieszczęście, choroba wyzwala, niejednokrotnie konkretyzuje - dobroć. Nie myślmy tylko o walce ze złem. Być może, że zło jest bardziej frapujące - nie tylko jako literacki temat. Trzeba o nim mówić, nawet krzyczeć. Ale czy o dobroci też nie należy krzyczeć? O dobroci, zrodzonej przez nieszczęście, wysnuwanej z miłości, dzień po dniu? To, co napisałam, to chyba nie jarmarczne kolory. Ja to widzę w kolorze płomienia" - napisała Chrzanowska.

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie-Nowej Hucie nosi od 1 lutego imię przyszłej błogosławionej. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Małopolskiego. Placówka wchodzi bowiem w skład podlegającego mu Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego na nowohuckim os. Teatralnym, składającego się ze Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych. - Dziełem życia tej prekursorki opieki paliatywnej i środowiskowej w Polsce była troska o drugiego człowieka, szczególnie cierpiącego. Dlatego cieszę się, że nauczyciele, uczniowie i słuchacze wybrali za patronkę szkoły właśnie tę wybitną pielęgniarkę, humanistkę i wielką patriotkę - stwierdził Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego. - Idee bliskie naszej patronce staramy się przekazać słuchaczom, których kształcimy w zawodach: opiekuna medycznego, opiekunki środowiskowej, opiekuna osoby starszej, opiekunki dziecięcej, ortoptystki, protetyka słuchu, technika optyka, technika sterylizacji medycznej, terapeuty zajęciowego i asystenta osoby niepełnosprawnej - dodała Małgorzata Madej, dyrektor ZJEWM.

Pamięć o służebnicy Bożej jest w szkole stale obecna. Mieszczące się tu niegdyś Liceum Medyczne - Wydział Pielęgniarstwa nosiło jej imię w latach 1981-1996. - Ona sama dwukrotnie gościła w Liceum Medycznym Pielęgniarstwa, uczestnicząc w uroczystościach i spotkaniach z gronem pedagogicznym oraz uczniami. 12 kwietnia 1972 r. została zaproszona na uroczystość z okazji Dnia Pracowników Służby Zdrowia, natomiast 9 listopada 1972 r. Koło Zainteresowania Zawodem zorganizowało spotkanie uczennic z przyszłą patronką - przypomniała dyrektor Madej.

Bogdan Gancarz, Gość Niedzielny

źródło: Krakowski Gość Niedzielny

foto.: Archidiecezja Krakowska, Gość Niedzielny

konferencjaHannaSiostra naszego Boga – w przeddzień beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej”
/Konferencja naukowa 12 IV 2018, UPJPII, ul. Bernardyńska 3/

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski zapraszają na konferencję naukową „Siostra naszego Boga - w przeddzień beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej”, która będzie miała miejsce 12 kwietnia 2018 w auli przy ul. Bernardyńskiej 3. Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00. Konferencja składać się będzie z dwóch części. W pierwszej (godz. 10.00 - 13.00) znajdzie się pięć wykładów poświęconych rysowi świętości Hanny Chrzanowskiej oraz dziełu, które rozpoczęła i które trwa po dziś dzień stanowiąc inspirację dla tych, którzy niosą pomoc chorym i potrzebującym. Część druga (godz. 13.45 - 15.30), panelowa, to spotkanie ze świadkami świętości Hanny Chrzanowskiej oraz tymi, których postać Sługi Bożej zainspirowała do własnych, głębokich religijnych refleksji oraz do twórczości literackiej.

Program:

10.00 - Rozpoczęcie konferencji Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor UPJPII w Krakowie Ks. dr hab. Antoni Świerczek, Dziekan WNS UPJPII w Krakowie

Część I (wykłady i dyskusja)

Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII
10.30 - 11.00 - ks. prof. dr hab. Zdzisław Kijas,  Być blisko potrzebującego
11.00 -11.30 - ks. dr hab. Grzegorz Godawa,  Idea opieki domowej realizowana dziś

11.30 - 12.00 - prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Zapotrzebowanie na długoterminową opiekę w warunkach środowiskowych
12.00 - 12.30 - ks. dr Kazimierz Kubik, Integralna wizja chorego w posłudze i apostolstwie Hanny Chrzanowskiej
12.30 - 13.00 - Marta Mordarska, Dyrektor PFRON Oddział Małopolska - Działania wspierane przez PFRON poza placówką

13.00 - 13.45 - przerwa

Część II (panel i dyskusja)

Prowadzenie: ks. dr Marcin Cholewa (13.45 - 15.30)
- ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII w Krakowie
- red. Marzena Florkowska, autor książki Radość dawania. Hanna Chrzanowska
- red. Paweł Zuchniewicz, autor książki Siostra naszego Boga
- Stanisław Kracik, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Babińskiego w krakowskim Kobierzynie
- Helena Matoga, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej
- Maria Zielińska, prezes Fundacji AGAPE Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej

15.30 - Podsumowanie

 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

(A.N.)

przeniesienie relikwii hanny chrzanowskiej bp jan zajc koci w mikoaja w krakowie 4042018 27358240458 o KopiowanieW środę 4 kwietnia w kościele św. Mikołaja w Krakowie odbyło się uroczyste przeniesienie doczesnych szczątków Czcigodnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej z podziemi świątyni do kaplicy przeznaczonej dla uczczenia przyszłej Błogosławionej. Złożono je w alabastrowym sarkofagu, który jest darem pielęgniarek z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych.

Przy śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych doczesne szczątki zostały uroczyście wniesione do świątyni. Modlitwie przewodniczył ks. bp Jan Zając. Miedziana trumna ze szczątkami Chrzanowskiej została opatrzona pieczęciami Archidiecezji Krakowskiej, a następnie włożona do alabastrowego sarkofagu, który umieszczono przy późnogotyckim ołtarzu ze sceną Koronacji Marii.

Na wieku sarkofagu umieszczono napis: "Błogosławiona Hanna Chrzanowska, pielęgniarka", a na korpusie - krzyż oraz daty urodzin i śmierci Sługi Bożej. Na razie - do czasu beatyfikacji - będzie on zasłonięty. Po uroczystości, która będzie mieć miejsce 28 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wierni będą mogli się tam modlić przy relikwiach przyszłej Błogosławionej. Na bocznej ścianie kaplicy zawiśnie także obraz z wizerunkiem Hanny Chrzanowskiej.

Jak wyjaśnił nam ks. dr Andrzej Scąber, delegat arcybiskupa krakowskiego ds. kanonizacji, uroczystość przeniesienia doczesnych szczątków Czcigodnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, była dopełnieniem tego co miało miejsce dwa lata temu na Cmentarzu Rakowickim.

Małgorzata Pabis

źródło: Archidiecezja Krakowska

foto.: Archidiecezja Krakowska; Parafia

bp Jan Szkodon 28.02.2018W środę, 28 lutego b.r., odbyło się kolejne spotkanie przybliżające i przygotowujące nas, i cały Kościół krakowski, duchowo do uroczystej beatyfikacji służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, której doczesne szczątki spoczywają w naszym kościele parafialnym. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił J.E. ks. bp Jan Szkodoń, który wspomninał osobiste zetknięcie się ze sł. Bożą Hanną - Pamiętam jak opowiadała o służbie dla chorych, starszych, biednych. Mówiła o współpracy z kard. Karolem Wojtyłą i proboszczem mariackim ks. infułatem Ferdynandem Machayem. Pisałem wtedy pracę magisterską o ks. Machayu. Prosiłem, żeby opowiedziała mi coś więcej o proboszczu mariackim. Ona zaproponowała, bym przyszedł do niej. I wtedy opowiadała mi o swojej współpracy z ks. infułatem Ferdynandem Machayem. Sama pomagała biednym potrzebującym, organizowała pomoc dla chorych, biednych w ramach parafii krakowskich, zachęcała kleryków, by odwiedzali chorych, kształciła młode pielęgniarki w duchu miłosiernej miłości względem chorych i potrzebujących. W wydarzeniu uczestniczyli także: J.E. ks. bp Jan Zając oraz licznie przybyli księża z komitetu organizacyjnego beatyfikacji Hanny Charznowskiej i dekanatu, środowisko pielęgniarskie, Parafianie i Goście. Po Mszy św. miał miejsce odczyt postulatora procesu beatyfikacyjnego - ks. dra Mieczysława Niepsuja, który przybliżył nam ludzką postawę i duchową sylwetkę Hanny Chrzanowskiej, która całe życie poświęciła ofiarnej i troskliwej służbie chorym, aby następnie w tych chorych służyć, aż do końca swoich dni, samemu Chrystusowi. Ks. Niepsuj przypomniał o jej wszechstronnym zaangażowaniu w dzieła miłosierdzia i pomoc potrzebującym na każdym etapie jej życia - Chrzanowska osobiście zajmowała się adopcją sierot i poszukiwaniem rodzin zastępczych. Ukrywała żydowskie dzieci. Organizowała leki i materiały opatrunkowe dla chorych i rannych. Docierała też do więźniów na Montelupich, a dla zagrożonych powstańców warszawskich starała się o potrzebne dokumenty. Wtedy ta praca nie miała jeszcze odniesienia religijnego. Ale jej duchowy przełom rozpoczął się już niedługo, pod wpływem zderzenia z ogromem cierpienia. (...) To jest moje drugie spotkanie z jej osobą i dziełem. Pierwsze było, gdy w latach 60. miałem szczęście słuchać jej wykładu w ramach teologii pastoralnej, będąc alumnem w seminarium krakowskim. Był to wykład na temat domowej opieki pielęgniarskiej chorych.  Za miesiąc - 28 marca, zapraszamy na ostatnie już, przed beatyfikacją, spotkanie z cyklu Czas dojrzewania - duchowe przygotowanie do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, do kościoła św. Mikołaja w Krakowie. Zachęcamy szczególnie gorąco do nawiedzania miejsca spoczynku służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej w naszym kościele oraz do modlitwy za jej wstawiennictwem:

Boże, Ty w szczególny sposób powołałeś Służebnicę Twoją
Hannę Chrzanowską do służby chorym, biednym, opuszczonym.
Daj, aby ta, która całym sercem odpowiedziała na Twoje wezwanie,
dostąpiła chwały ołtarzy a nas swoim przykładem stale zachęcała
do niesienia pomocy bliźnim. Za jej przyczyną racz nam udzielić łaski...,
o którą z wiarą i ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Mario..., Chwała Ojcu...

Zobacz pełną galerię zdjęć z wydarzenia - kliknij tutaj...

1 2 KopiowanieW sobotę, 24.02.2018 r., w kościele św. Mikołaja w Krakowie, gdzie znajdują się doczesne szczątki sł. Bożej Hanny Chrzanowskiej, odbyło się spotkanie dla parafialnych grup charytatywnych i zespołów Caritas, mające na celu przygotowanie do jej beatyfikacji. Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św., pod przewodnictwem i ze słowem J.E. ks. kard. Stanisława Dziwisza. Po Mszy św. miały miejsce wystąpienia i prezentacje: pani Marzeny Florkowskiej, autorki książki Radość dawania - Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach, anegdotach; prelekcja ks. Pawła Gałuszki: Duchowe przesłanie obecne w posłudze i dziele Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej; na zakończenie ks. Łukasz Michalczewski omówił sposób realizacji spotkań przedbeatyfikacyjnych poświęconych Hannie Chrzanowskiej, w parafiach całej diecezji. Wszystkim, tak licznie przybyłym, przedstawicielom grup parafialnych oraz księżom, dziękujemy za bardzo owocne duchowo i organizacyjnie spotkanie, przyblizające nas do beatyfikacji sł. B. Hanny Chrzanowskiej. Poniżej, w załaczniku, pełny tekst homilii ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, wygłoszony podczas tej Mszy św.

chrzanowska trzebiniaW najbliższą sobotę, 24 lutego 2018r., w naszej parafii odbędzie się spotkanie przedstawicieli parafialnych zespołów charytatywnych, Szkolnych Zespołów Caritas, parafialnych grup wolontariuszy oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą św., pod przewodnictwem J. E. kard. Stanisława Dziwisza, po której wygłoszone zostaną prelekcje. Spotkanie ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Plan Spotkania:

Godz. 10:00 - Msza św. i homilia - ks. kard. Stanisław Dziwisz

Godz. 11:00 - Prelekcja pani Marzeny Florkowskiej na podstawie książki Radość dawania Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach, anegdotach (wydanej w Wydawnictwie św. Stanisława w 2010 roku, która teraz po uzupełnieniach będzie wznowiona).

Godz. 11:20 - Prelekcja ks. Pawła Gałuszki Duchowe przesłanie obecne w posłudze i dziele Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej

Godz. 11.40 - Omówienie sposobu realizacji spotkań poświęconych H. Chrzanowskiej w parafiach archidiecezji - ks. Łukasz Michalczewski

Godz. 12.00 - Modlitwa przy grobie przyszłej błogosławionej, zamknięcie spotkania, odbiór pakietów do parafii

Godz. 12.15 - Ciepły posiłek

hannachrzanowska Kopiowanie

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych oraz Parafia św. Mikołaja zapraszają do odwiedzenia
i skorzystania ze strony internetowej poświęconej w całości osobie i dziełu Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej:
http://hannachrzanowska.pl/

 

Przedstawiciele duszpasterstw młodzieżowych spotkali się w sobotę 10 lutego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, by zaplanować zaangażowanie młodych w uroczystości beatyfikacyjne służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Członkowie wspólnot młodzieżowych pomogą m.in. w transporcie osób chorych.
Na spotkaniu obecni byli m.in. przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży archidiecezji krakowskiej, Góry Dobra – wolontariuszy ŚDM, Wspólnoty Sant’Egidio oraz duszpasterstw parafialnych. – Chcemy zaangażować wszystkie wspólnoty parafialne w przygotowania do beatyfikacji przez szerzenie idei wyznawanych i rozwijanych przez Hannę Chrzanowską – mówi archidiecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Łukasz Michalczewski. – Mamy nadzieję dotrzeć do wszystkich chorych w diecezji, którzy przez duchowy kontakt, ale i fizyczną obecność, będą mogli przeżywać uroczystości – dodaje.

Osoby, które włączą się w przygotowania, będą miały za zadanie dotrzeć przede wszystkim do dwóch grup – osób starszych i chorych o normalnym funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnością m.in. na wózkach inwalidzkich. Do pierwszej z grup lokalni liderzy z ich parafii dotrzeć mają głównie z informacją o przyszłej błogosławionej. Do grupy osób potrzebujących fizycznej pomocy skierowani będą wolontariusze, którzy pomogą w transporcie do bazyliki w Krakowie-Łagiewnikach.

– Wiemy, że transport do sanktuarium komunikacją miejską dla osób niedołężnych może być utrudniony, dlatego do współpracy oprócz wolontariuszy chcemy zaangażować organizacje i jednostki powiatowe i gminne, które dysponują przystosowanymi samochodami – opisuje ks. Michalczewski.

Komitet Organizacyjny Beatyfikacji będzie zachęcać wspólnoty parafialne archidiecezji, by za wstawiennictwem Hanny Chrzanowskiej modlić się z chorymi. Kapłani proszeni będą o rozpropagowanie informacji o beatyfikacji podczas odwiedzin chorych w czasie Wielkiego Postu.

– Chcielibyśmy, by w te wizyty włączyli się młodzi ludzie z danych parafii. To będzie zalążek nowego projektu „Radość dawania”, który będzie rozwijany w naszej diecezji w kolejnym roku duszpasterskim – mówi ks. Michalczewski. Przypomina, że parafialna opieka nad chorymi w ich domach była tym, co robiła służebnica Boża.
Kolejne spotkanie organizacyjne odbędzie się 24 lutego w Kościele św. Mikołaja przy ul. Kopernika, gdzie spoczywają doczesne szczątki Hanny Chrzanowskiej.

Hanna Chrzanowska zostanie wyniesiona do chwały ołtarzy 28 kwietnia, w przeddzień 45. rocznicy śmierci, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Uroczystościom ma przewodniczyć kard. Angelo Amato – legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

źródło: eKAI, 10.02.2018

sanktuarium lagiewnikiJuż w najbliższą sobotę - 10 lutego - w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach odbędzie się spotkanie dla osób z grup duszpasterstwa młodzieży i duszpasterstwa akademickiego, które mogłyby zaangażować się w zorganizowanie transportu niektórym osobom chorym i samotnym, jakie chciałyby uczestniczyć w beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00. Zebrani w Kaplicy św. Siostry Faustyny (dolna Bazylika) odmówią wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Modlitwie przewodniczyć będzie ks. bp Jan Zając.
Kolejne punkty programu odbędą się w auli św. Jana Pawła II. Tam po powitaniu uczestników przez ks. prof. Roberta Tyrałę, koordynatora Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, młodzi wysłuchają dwóch prelekcji: Marzeny Florkowskiej, autorki książki Radość dawania. Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach, anegdotach (wydanej w Wydawnictwie św. Stanisława w 2010 roku, która teraz po uzupełnieniach będzie wznowiona) oraz ks. Pawła Gałuszki Duchowe przesłanie obecne w posłudze i dziele Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.
Na koniec sobotniego spotkania ks. Łukasz Michalczewski omówi kwestie organizacyjne i formalne związane z transportem chorych na uroczystość beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej.

Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

źródło: Archidiecezja Krakowska

fot. UPJPII w KrakowieW czwartek - 1 lutego 2018 r. - o godz. 12.00 w Sali Senackiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy UPJPII a Komitetem Organizacyjnym Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, dotyczące współpracy w zakresie przygotowania i obsługi uroczystości beatyfikacyjnych.

List intencyjny, dotyczący współpracy, podpisali rektor UPJP II ks. prof. Wojciech Zyzak oraz ks. bp Jan Zając, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

- Hanna Chrzanowska to postać niezwykła - siostra naszego Boga. W 2016 r. obchodziliśmy rok brata naszego Boga - Brata Alberta i pięknie się składa, że w tym roku w całej Polsce będzie jaśnieć postać Hanny Chrzanowskiej. Jak podkreślają wszyscy starsi księża, ona ich przez lata przygotowywała do posługi ludziom chorym - mówił r ks. prof. Wojciech Zyzak. Rektor UPJP II przypomniał, że Hanna Chrzanowska była związana z uczelnią. - Była związana z kościołem św. Mikołaja, a kościół ten zawsze był powiązany z Uniwersytetem. Sama Hanna Chrzanowska studentów, naszych księży przygotowywała do kompetentnej pracy przy chorych. Bardzo dużo jej zawdzięczamy - zaznaczył.

Ks. bp Jan Zając wyznał, że osobiście poznał Służebnicę Bożą. Podkreślił, że beatyfikacja to akt urzędowy Kościoła i dobrze, że uczelnia włącza się w ukazanie postaci przyszłej błogosławionej Hanny Chrzanowskiej.

Ks. prof. Michał Drożdż przedstawił obszary wsparcia pracy Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Będzie to promocja, pomoc w zakresie pokazania postaci przyszłej Błogosławionej światu, a także nagrania telewizyjne i radiowe.

Dr hab. Witold Zalewski mówił o przygotowaniu muzyki liturgicznej na uroczystość beatyfikacji przez Chór „Psalmodia" Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz chór Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego.

UPJPII zorganizuje 12 kwietnia międzynarodowe sympozjum "Życie i dzieło Hanny Chrzanowskiej" z udziałem m.in. osób, które zajmują się praca socjalną, opieką hospicyjną i paliatywną, duszpasterstwem chorych.

Źródło: Archidiecezja Krakowska

UPJPII w Krakowie

Początek strony