Podziękowanie abpa Marka Jędraszewskiego za dar beatyfikacji

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
28 kwietnia 2018

 

Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.
Niech będzie uwielbiony Bóg w błogosławionej Hannie Chrzanowskiej.

Od dzisiaj, Drodzy Siostry i Bracia, także to ostatnie wezwanie możemy kierować do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, którego chwała tak przemożnie rozbrzmiewa w życiu i dokonaniach Jego świętych. Dziękujemy więc Bogu za to, że w swej Ojcowskiej łaskawości zechciał nas nią obdarować – niegdyś jako pełną żarliwości krakowską pielęgniarkę, dogłębnie przejętą losem chorych, biednych i opuszczonych, dzisiaj jako naszą niebiańską Orędowniczkę, będącą wzorem zatroskania o godność i świętość każdego ludzkiego życia.

Beatyfikacja bł. Hanny Chrzanowskiej jest szczególnym Bożym darem dla Polski, która w tym roku obchodzi 100-lecie odzyskania Niepodległości, oraz 40-lecie wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża. Błogosławiona Hanna jako szesnastoletnia dziewczyna była osobistym świadkiem i uczestnikiem entuzjazmu Polaków tamtego niezwykłego dla nas roku 1918, a swoim dalszym życiem ofiarnie i do końca służyła naszej Ojczyźnie poprzez pomoc okazywaną biednym i potrzebującym wsparcia ludziom – podobnie jak do końca służył Polsce jej ojciec, profesor Ignacy Chrzanowski, który umarł w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenchausen, i jak do końca służył Polsce jej brat Bohdan, wraz z innymi polskimi oficerami zamordowany przez sowietów w Katyniu.

Dzisiejsza uroczystość beatyfikacyjna sprawia, że moją ogromną wdzięczność pragnę – zaraz po Panu Bogu – wyrazić Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Franciszkowi, dzięki zgodzie którego dnia 30 września 2015 roku został promulgowany dekret o heroiczności życia i cnót Hanny Chrzanowskiej, a 7 lipca 2017 roku zostało uznane jako nadzwyczajne uzdrowienie pewnego mieszkańca Krakowa z tętniaka mózgu.

Nie mniej wielką wdzięczność wyrażam Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Angelo Amato, prefektowi watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który na mocy władzy udzielonej Mu przez Ojca Świętego Franciszka dzisiaj, w krakowskich Łagiewnikach, ogłosił Hannę Chrzanowską błogosławioną świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła. Naszą wdzięczność kierujemy także w stronę obecnego wśród nas Księdza Prałata Bogusława Turka CSMA, podsekretarza tejże Kongregacji, bliskiego współpracownika Księdza Kardynała.

Dzisiejsze wydarzenie ma swoją długą historię związaną z moimi wielkimi Poprzednikami na stolicy św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie: z Kardynałem Karolem Wojtyłą, obecnie św. Janem Pawłem Wielkim, który całym sercem popierał charytatywne inicjatywy Hanny Chrzanowskiej, z Kardynałem Franciszkiem Macharskim, który w 1998 roku rozpoczął jej proces kanonizacyjny na poziomie diecezjalnym, oraz z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który wskazał na Księdza Prałata Mieczysława Niepsuja jako postulatora procesu i całym sercem wspierał ten proces na poziomie watykańskim. Wspominając ich teraz, nasze wielkie dziękczynienie kierujemy zarówno w stronę Nieba, gdzie króluje Bóg wraz ze Świętymi, jak i do tych Czcigodnych Osób, którzy są razem z nami w naszej pielgrzymce wiary do domu Ojca i których pełna zaangażowania praca przyniosła dzisiaj tak błogosławione owoce.

Czynię to w imieniu około czterdziestu Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów, członków Konferencji Episkopatu Polski z jej przewodniczącym Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, a także w imieniu wielkiej rzeszy Braci Kapłanów, Sióstr zakonnych i wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości beatyfikacyjnej, dziękując im również bardzo serdecznie za ich obecność i wspólną modlitwę.

Dziękuję bardzo serdecznie za tak liczną obecność przedstawicielom Służby Zdrowia, a zwłaszcza pielęgniarkom i pielęgniarzom z całej Polski, którzy dzisiaj otrzymali swoją szczególną Patronkę w Niebie, a zarazem tak wspaniały wzór pełnej miłości i poświęcenia służby osobom chorym.

Jestem głęboko przekonany, że w imieniu wszystkich tu obecnych mogę podziękować za wspólną modlitwę Osobom chorym. Wasza obecność, moi Drodzy, wskazuje na to, że świat nieustanie potrzebuje spojrzenia wiary na Was – spojrzenia, które pozwala rozpoznać w Was Oblicze cierpiącego Chrystusa, oczekującego tego serca i tej pomocy, jaką okazała Mu św. Weronika, gdy dźwigając krzyż zmierzał On w stronę Kalwarii.

Jestem niezmiernie wdzięczny, że w dzisiejszej uroczystości wzięli również udział wysocy przedstawiciele władz państwowych i samorządowych RP z Panią Wicepremier Beatą Szydło oraz z Panem Ministrem Krzysztofem Szczerskim, szefem Gabinetu Prezydenta RP, na czele. Dziękuję także Panu Premierowi Rządu RP Mateuszowi Morawieckiemu za skierowany do nas wszystkich okolicznościowy list, który będzie za chwilę odczytany.

Serdecznie dziękuję, na koniec, Księdzu Biskupowi Janowi Zającowi i wszystkim członkom kierowanego przez niego Komitetu Organizacyjnego dzisiejszej uroczystości beatyfikacyjnej; Panu Tadeuszowi Wadasowi, przewodniczącemu Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, i jego współpracownikom; Księdzu Kanonikowi Józefowi Gubale, proboszczowi parafii pw. św. Mikołaja w Krakowie, gdzie spoczywają relikwie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej; gospodarzowi tego miejsca, Księdzu Prałatowi Franciszkowi Ślusarczykowi i jego współpracownikom z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; Panu Piotrowi Ćwikowi, wojewodzie małopolskiemu, i jego współpracownikom; Panu Nadinspektorowi Krzysztofowi Pobuta, komendantowi wojewódzkiemu policji w Krakowie, obsłudze medycznej i pracownikom mediów.

Moje słowo serdecznych podziękowań pragnę zakończyć modlitwą, którą podczas Mszy świętych będziemy od dzisiaj mogli zanosić do naszego Ojca niebieskiego: „Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj, aby ta, która całym sercem odpowiadała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Amen”.

+ Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

źródło: Archidiecezja Krakowska