Plan kościoła

 

 

 

 

1. Ołtarz główny (XVIII w.), z obrazem św. Mikołaja z XVI w.
2. Ołtarz św. Jana Nepomucena, XVII w.
3. Ołtarz św. Józefa, XVII w.
4. Nagrobek Klemensa Krupki, pocz. XVII w.
5. Chrzcielnica z brązu, 1536 r.
6. Późnogotycki portal, XV w.
7. MB Bolesna, rzeźba z XV w.
8. Chrystus Zmartwychwstały,
rzeźba z XV w.
9. Stalle rokokowe, XVIII w.
10. Ambona rokokowa, XVIII w.
11. Ołtarz Chrystusa Miłosiernego, XVII/XVIII w., obraz z r. 1898.
12. Ołtarz Niepokalanego Poczęcia NMP, XVIII w.
13. Ołtarz św. Anny, XVIII w., obraz z r. 1813.
14. Ołtarz Ukrzyżowania, XVIII w.
15. Obraz św. Anny, przypisywany Szymonowi Czechowiczowi.
16. Pentaptyk późnogotycki, 1490-1505.
17. Obraz Sacra conversazione, ok. 1540 r.
18. Tron prepozyta, rokokowy, XVIII w.
19. Chór muzyczny, XVIII w.

 

 

 

Oprac na podst.: Kośicół parafialny pw. Świętego Mikołaja, Kraków-Wesoła, red. J. Jędrys, Kraków 2008.