Tutaj została ochrzczona Mama św Jana Pawła II…

13 kwietnia 1884 r., w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Krakowie, ochrzczona została Emilia Kaczorowska, córka Marii i Feliksa Kaczorowskich, urodzona 26 marca tegoż roku. Wydarzenie to pozostałoby dla nas jednym z tak licznych dla naszej, jak też każdej innej parafii, gdyby nie to, że syn ochrzczonej tutaj Emilii Kaczorowskiej, Karol Józef Wojtyła to późniejszy papież, a obecnie święty Jan Paweł II. Emilia, po ukończeniu przyklasztornej Szkoły Sióstr Miłości Bożej, wyszła w 1906 r. za mąż, za Karola Wojtyłę. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci: Edmunda, ur. 1906 r., cenionego lekarza działającego w Bielsku, który zmarł jednak przedwcześnie w 1932 r. podczas epidemii szkarlatyny; Olgę, która zmarła przy porodzie i Karola Józefa, ur. 18 maja 1912 r. w Wadowicach. Emilia, będąc słabego zdrowia, zmarła 13 kwietnia 1929 r. na zapalenie mięśnia sercowego i nerek. Ciało zmarłej przewieziono do Krakowa 16 kwietnia 1929 r., a następnego dnia pochowano w rodzinnym grobowcu Wojtyłów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.*
Karol Wojtyła, po ukończeniu Seminarium Duchownego w Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie w 1946 r., a tuż po nich został skierowany na dalsze studia teologiczne do Rzymu. Po powrocie pracował jako wykładowca. Już w 1958 r. mianowano go biskupem, a w 1964 r. metropolitą krakowskim. Trzy lata później przyjął biret kardynalski. 16 października 1978 r. wybrano go na papieża. Urząd swój sprawował aż do śmierci 2 kwietnia 205 r. Beatyfikowany w 2011 r., a następnie kanonizowany 27 kwietnia 2014 r. w Rymie.

*Zob. M. Kindziuk, Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013, s. 168-172.