Ogłoszenia 18.12.2022

 „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.”

(Łk 1, 38)

4.    N I E D Z I E L A    A D W E N T U

1. Kończy się okres adwentu. Roraty odprawiamy w naszym kościele do soboty włącznie o godz. 6.30 rano z piękną oprawą muzyczną.
Dzieci zapraszamy na roraty jeszcze w poniedziałek i środę  i piątek na godz. 18.00.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, do dobrego przygotowania się do świąt poprzez sakrament pokuty. Możliwość spowiedzi dziś podczas wszystkich Mszy św., od poniedziałku do piątku od 6.30 do 7.30 i podczas Mszy św. wieczornej a w poranek wigilijny od godz. 6.30 do 9.00.

2. Z kalendarza liturgicznego:
–  W czwartek o godz. 17.00 cotygodniowe modlitwy za wstawiennictwem i przy relikwiach bł. Hanny Chrzanowskiej.

–  W sobotę Wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego. Msze św. będą sprawowane o godz. 6.30 i 7.15. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy do pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych: przeczytania fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, dzielenia się opłatkiem, wspólnej modlitwy i śpiewu kolęd. O godz. 24.00 zapraszamy na Pasterkę.

Składka z Pasterki będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia SOS.

– W niedzielę uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. będą sprawowane według porządku niedzielnego. Składka z tego dnia, tzw. denar świętego Piotra lub inaczej „świętopietrze”, jest przekazywana do Watykanu na cele dobroczynne.

3. Wizytę Duszpasterską – kolędę  rozpoczniemy od 27 grudnia. Będziemy odwiedzać wszystkie rodziny. Program kolędy jest wywieszony w gablocie i na naszej stronie interneowej. Kilka dni przed kolędą na klatkach domów zostaną wywieszone informacje o wizycie. Prosimy sąsiadów o wzajemnym informowaniu się – zwłaszcza osób, które nie wychodzą z domów.

4. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,  i opłatki, jak również prasę katolicką można nabyć w zakrystii a w tygodniu w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Dziś także w sklepiku przy kościele wraz z ozdobami świątecznymi.

5. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej.

Życzymy, aby nadchodzące dni przyczyniły się do wzrostu wiary, nadziei i miłości każdej i każdego z nas…