Obraz Scra conversazione z kościoła św. Mikołaja na monumentalnej wystawie Zamku Królewskiego na wawelu „Obraz złotego wieku”, od 15.09.2023r.

Już od 14 września 2023 r. na Zamku Królewskim na Wawelu można podziwiać największą w dziejach jego ekspozycji wystawę pt. „Obraz złotego wieku”, poświęconą rozkwitowi kultury i sztuki w państwie polsko-litewskim pod panowaniem Zygmunta I i Zygmunta Augusta . Z tej okazji – na prośbę Dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu – Parafia św. Mikołaja w Krakowie  użyczyła nieodpłatnie obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem i świętymi Mikołajem i Stanisławem (w typie sacra conversazione), pochodzący z 2 ćw. XVI w., który na co dzień znajduje się w południowej nawie naszego kościoła. Obraz pierwotnie znajdował się w korpusie nastawy ołtarza głównego naszej świątyni. Jego twórcą był krakowski malarz, tworzący pod wpływem Lucasa Cranacha st. i malarzy niemieckich czynnych w Krakowie w 1 ćw. XVI w. Fundację tej nastawy wiąże się z objęciem prepozytury kościoła św. Mikołaja przez Jana Grodka z Sanoka (zm. 1554), rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obraz był dwukrotnie przemalowywany – w XVII, a następnie w XIX w.; konserwowany po raz pierwszy w latach 50. XX w.*

Do 14 grudnia 2023 r. obraz można oglądać z bliska, w zachwycającej aranżacji i towarzystwie innych wybitnych dzieł epoki ostatnich Jagiellonów, na wystawie czasowej Zamku Królewskiego na Wawelu. Obraz znalazł swe miejsce w części ekspozycji zatytułowanej: „Obraz w Kościele. W stronę renesansu”. Więcej na temat wystawy i wydarzeń towarzyszących zob. https://wawel.krakow.pl/wystawa-czasowa/obraz-zlotego-wieku

*Obraz złotego wieku. Kultura wizualna w czasach ostatnich Jagiellonów. wystaw w Zamku Królewskim na Wawelu 15 września – 14 grudnia 2023, t. 2, Katalog, red. J. Ziętkiewicz-Kotz, Kraków 2023, s. 105.

fot. Parafia św. Mikołaja w Krakowie

Matka Boska z dzieciątkiem i śś. Mikołajem i Stanisławem na wystawie „Obraz Złotego Wieku”, Zamek Królewski na Wawelu, 15.09-14.12.2023 r.
Wystawa „Obraz Złotego Wieku” na Zamku Królewskim na Wawelu, 15.09-14.12.2023 r.
Wystawa „Obraz Złotego Wieku” na Zamku Królewskim na Wawelu, 15.09-14.12.2023 r.