IX edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. Zaproszenie do udziału

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych, dzieci i młodzieży z całej Polski.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: ,,Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja, biskupa z Myry.

Konkurs organizowany w ramach Orszaku św. Mikołaja. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

a.       rodziny dzieci w wieku przedszkolnym;

b.      uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy I-III;

c.       uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy IV-VIII.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii: 

·         I nagroda wynosi 2000 PLN

·         II nagroda – 1000 PLN

·         III nagroda – 500 PLN

Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.

Harmonogram akcji:

·         Do 19 listopada 2023 r. – przesyłanie prac konkursowych

·         5 grudnia 2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu,  koncert połączony z galą finałową, który odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (przy Placu Teatralnym 1) o godz. 17.00.

Celem akcji jest min. pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry, rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy, odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi, budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa oraz zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez czerpanie radości z efektów wspólnych działań twórczych.

Wszelkie szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na stronie www: http://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/

Organizatorami konkursu są:
1.  Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

2.  Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
3.  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
4.  Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie.
5.  Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.
6.  Przedszkole Integracyjne Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. O. Gwidona w Lublinie.
7.  Niepubliczne przedszkole ss. Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Lublinie.
8.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie.
9.  Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
10. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.