Święty z Miejskiej Ogrzewalni – św. Brat Albert – IV konferencja ks. dra Andrzeja Scąbra

Nazywano go najpiękniejszym człowiekiem pokolenia, szarym bratem, polskim Biedaczyną z Asyżu, bratem wszystkich ludzi. Ks. Karol Wojtyła w swej sztuce nazwał go Bratem naszego Boga, a potem, jako papież Jan Paweł II, podczas kanonizacji, Patronem naszego trudnego przełomu. Kim był: Żołnierz. Inwalida. Malarz. Mnich. Żebrak. Cudotwórca. Człowiek z Bogiem zbratany. Był wiernym naśladowcą św. Franciszka […]

Duszpasterz zesłańców – Bł. Ks. Władysław Bukowiński – III konferencja ks. dra Andrzeja Scąbra

Św. Jan Paweł II, znający osobiście błogosławionego Władysława Bukowińskiego, nazywał go heroicznym świadkiem wiary i obrońcą cierpiących prześladowania. Dla papieża Franciszka był on niezmordowanym apostołem Ewangelii i pasterzem według serca Chrystusa. Takie słowa na początku homilii podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej wypowiedział w dalekiej Karagandzie kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, papieski legat, ogłaszając 11 […]

Drugie spotkanie z cyklu Czas dojrzewania – duchowe przygotowanie do beatyfikacji

W środę, 28 lutego b.r., odbyło się kolejne spotkanie przybliżające i przygotowujące nas, i cały Kościół krakowski, duchowo do uroczystej beatyfikacji służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, której doczesne szczątki spoczywają w naszym kościele parafialnym. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił J.E. ks. bp Jan Szkodoń, który wspomninał osobiste zetknięcie się ze sł. Bożą Hanną – Pamiętam […]

Spotkanie grup charytatywnych przed beatyfikacją

W sobotę, 24.02.2018 r., w kościele św. Mikołaja w Krakowie, gdzie znajdują się doczesne szczątki sł. Bożej Hanny Chrzanowskiej, odbyło się spotkanie dla parafialnych grup charytatywnych i zespołów Caritas, mające na celu przygotowanie do jej beatyfikacji. Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św., pod przewodnictwem i ze słowem J.E. ks. kard. Stanisława Dziwisza. Po Mszy św. miały […]

Człowiek chory – to był jej żywioł!

CZŁOWIEK CHORY – TO BYŁ JEJ ŻYWIOŁ Nie odstępowała od tego, że pielęgniarstwo to jest najpiękniejsze powołanie. Najpiękniejsza służba. I ona była tak szalenie radosna w tym swoim służeniu. Tak nieprawdopodobnie szczęśliwa. Ona uczyła największej Bożej miłości, Bożego miłosierdzia – tak po latach wspominała Hannę Chrzanowską, dzisiaj służebnicę Bożą, jej bliska współpracownica. Przeglądając biogram skreślony […]

Obrońca ubogich – Sługa Boży Ks. Piotr Skarga – II konferencja ks. dra Andrzeja Scąbra

Niewątpliwie niesłychanie bogato obdarzony przez naturę. Starczyłoby na kilku ludzi. Wybitne zdolności literackie i kaznodziejskie. Szeroki horyzont myślowy, ogarniający całe społeczeństwo, nie zaciemniony pojęciami klasowymi. Żelazna energia, niestrudzona ruchliwość, talent organizatorski, siła woli, niegasnący entuzjazm, wytrwałość, odwaga. Cały zasób wspaniałych zalet wielkiej osobowości. Tak o Ks. Piotrze Skardze pisała Zofia Kossak Szczucka z okazji 300 […]

Matka Teresa Krakowa – S.B. Hanna Chrzanowska – I konferencja ks. dra Andrzeja Scąbra

Dziękujemy Ci Pani Hanno, że byłaś wśród nas ( … ) jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: błogosławieni miłosierni.          Te słowa z homilii pogrzebowej, którą wygłosił Arcybiskup Metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła przywołuję dzisiaj na jej grobie w kościele  św. Mikołaja w Krakowie, na początku rekolekcji, które noszą […]

Miłosierdzie po Krakowsku – Rekolekcje wielkopostne ‚2018’ już za nami..

W dniach 18-21 lutego przeżyliśmy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne A.D. 2018. Rekolekcje poprowadził i nauki wygłosił ks. dr Andrzej Scąber – referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej. Tematem tegorocznych rekolekcji było, tak bliskie nam teraz, zagadnienie miłosierdzia w życiu i dziele świętych, błogosławionych i sług Bożych związanych z Krakowem. Wśród nich znalazła się oczywiście służebnica Boża […]

Cud beatyfikacyjny sł. Bożej Hanny Chrzanowskiej – świadectwo uzdrowionej.

Pani Zofia – pielęgniarka, bliska znajoma, uczennica i współpracownica Hanny Chrzanowskiej. Była blisko Boga, by potem od Niego odejść, a następnie, za wstawiennictwem sł. B. Hanny Chrzanowskiej doznać cudu uzdrowienia i powrócić do Kościoła i głębokiej wiary w Boga i jego niezmierzone miłosierdzie! Uzdrowienie Pani Zofii zostało uznane za cud, dokonany za wstawiennictwem sł. B. […]

Wspaniałe efekty renowacji prezbiterium

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście. Zapraszamy do podziwiania, na razie na zdjęciach, wspaniałych efektów renowacji prezbiterium naszego kościoła parafialnego, tuż przed jej ukończeniem! Jesteśmy bowiem już na ostatnim etapie remontu konserwatorskiego, który ukaże w całej krasie piękno i bogactwo artystyczno-architektoniczne naszej świątyni, tuż przed najważniejszymi dla nas uroczystościami tego roku: Świętami Zmartwychwstania Pańskiego i beatyfikacją […]