Dziękujemy!

Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga,
módl się za nami!

Drodzy!

Za nami pierwszy, jakże udany festyn parafialny, zorganizowany we wspomnienie rodziców Najświętszej Maryi Panny. Data została wybrana nieprzypadkowo, wszak św. Anna od wieków patronuje naszej wspólnocie razem ze św. Mikołajem. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do kształtu imprezy. W pierwszej kolejności dziękujemy Bogu za dar pięknej pogody. Jesteśmy wdzięczni św. Annie, której orędownictwa przyzywaliśmy w nowennie poprzedzającej dzień odpustu, za wszelkie wyproszone dla nas łaski. Dziękujemy naszym duszpasterzom – Księdzu Proboszczowi Józefowi Gubale, inicjatorowi i głównemu organizatorowi festynu, jak również Księdzu Robertowi Majce za włożony trud.
Z wdzięcznością myślimy o naszych sponsorach, którzy zadbali o to, byśmy mieli czym się posilić a także ufundowali cenne nagrody: spółce kupieckiej UNITARG, Cechowi Rzemiosł Spożywczych, firmom THIER, ReniSport i JAN-POL, Wydawnictwu WAM, Restauracji AVANGARDA, firmie Jedno Ciastko, ks. Robertowi Jończykowi.

Wyrażamy wdzięczność instytucjom i osobom prywatnym, które uświetniły festyn swoją obecnością i zapewniły liczne atrakcje: Zespołowi Duch mocą swą wieje z Rudy Śląskiej pod dyr. Pana Grzegorza Grosa, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Muzeum Ratownictwa w Krakowie, Pracowniom Artystycznym MALI TWÓRCY i MT ARTYSTA , Bractwu Kurkowemu, właścicielowi kucyka, panu Józefowi Nowakowi.
Dziękujemy wszystkim grupom działającym przy Parafii za zaangażowanie: pielęgniarkom z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich, Paniom ze Wspólnoty Różańcowej i z Zespołu Charytatywnego, Przymierzu Wojowników, Wspólnocie Neokatechumenalnej, lektorom, przyjaciołom i wolontariuszom.
Dziękujemy wszystkim Parafianom i Gościom za obecność, za miłą, rodzinną atmosferę i wspólne świętowanie!