Intencje Mszy św. 2 – 8 sierpnia 2015

Niedziela

2 VIII

630 +Maria Madej (greg.)
800 +Bogumił w 25 roczn. śm.
930 +Jacek Pluwak (greg.)
1130

+Stefania i Franciszek Hankowie oraz

+Julian, Władysław, Marian i Mieczysław Hanek

1300 Msza św. dziękczynno-błagalna w 20. rocznicę ślubu Anny i Stanisława
1500 Msza św. dziękczynno-błagalna w 45. rocznicę ślubu Stanisława i Elżbiety Skotnickich
1900 +Honorata (ona) Zębala w 23. roczn. śm., +Szczepan Zębala, +Jan Kmita, +Piotr i Helena Wardawa

Poniedziałek

3 VIII

630 +Maria Madej (greg.)
715 +Jacek Pluwak (greg.)
1800 +Stanisław

Wtorek

4 VIII

630 +Małgorzata i Adolf oraz zmarli z rodz. Kosteckich
715 +Jacek Pluwak (greg.)
1800 +Maria Madej (greg.)

Środa

5 VIII

630 +Maria Madej (greg.)
715 +Stanisław w 19. roczn. śm.
1800 +Jacek Pluwak (greg.)

Czwartek

6 VIII

630 +Maria Madej (greg.)
715 W intencji Bogu wiadomej
1800 +Jacek Pluwak (greg.)

Piątek

7 VIII

630 +Maria Czekańska w roczn. śm.
715 +Jacek Pluwak (greg.)
1800 +Maria Madej (greg.)

Sobota

8 VIII

630 +Maria Madej (greg.)
715 +Jacek Pluwak (greg.)
1800 +Helena i Zygmunt Panikowscy oraz +Jadwiga Panikowska od rodziny z Wiednia