Bierzmowanie 7.05.2016 r.

7 maja 2016 r., podczas Mszy św. z godz. 18.00, młodzież gimnazjalna z Parafii św. Mikołąja przyjęła sakrament bierzmowania. Sakramentu udzielił i homilię wygłosił J.E. ks. bp Grzegorz Ryś. 39. uczennic i  uczniów gimnazjów z terenu naszej parafii otrzymało, poprzrez namaszczenie i włożenie rąk szafarza, dar Ducha Świętego.

Katechizm Kościoła Katolickiego : p. 1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.