Nowenna przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego – tydzień drugi, 18-24.07.2021 r.

NIEDZIELA 18 lipca 2021 r.

Wszyscy mamy czuwać nad tym, aby w Polsce nie było już głodnych, nagich, bezdomnych.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PONIEDZIAŁEK 19 lipca 2021 r.

Trzeba przyłożyć rękę do pługa ojczystego i tak orać zagon polski, by nie zabrakło chleba dla nikogo, kto na tej ziemi otworzył swe oczy na słowo Boże.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

WTOREK 20 lipca 2021 r.

Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

ŚRODA 21 lipca 2021 r.

Człowiek nie może pragnąć zupełnego wyzwolenia się ze znoju pracy, bo trud wyzwala z grzechu.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 22 lipca 2021 r.

Trzeba szanować każdy dar Boży, bo on jest darem ziemi rodzinnej, owocem pracy rodziców i błogosławieństwa Bożego.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 23 lipca 2021 r.

Istnieje nie tylko obowiązek, ale i prawo pracy, bo praca nie tylko zaspokaja potrzeby człowieka, ale rozwija i kształtuje jego osobowość.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 24 lipca 2021 r.

Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.

Rozważanie wprowadzające: W kolejnym kończącym się tygodniu przygotowań do uroczystości beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, zwracaliśmy szczególną uwagę na ducha pracy ludzkiej.

Szlachetna i godna naśladowania postawa Prymasa Tysiąclecia wobec pracy ludzkiej ujawniła się w życiu kard. Wyszyńskiego już w latach młodzieńczych, a zaowocowała w czasach jego prymasowskiej posługi. Czułe nastawienie do ludzi ciężkiej pracy wpływało na wrażliwość do osób prostych i ubogich. Te cnoty zdobył Sługa Boży już w rodzinnym domu, a później systematycznie je praktykował i rozwijał. Wspominał: Patrzyłem nieraz w swoim rodzinnym domu – dawne to czasy – jak wyrabia się chleb w dzieży. Do dzieży spływał pot z czoła, człowiek się uczciwie napracował, zanim wyrobił chleb (18 VIII 1960).

O tym, jak ważna dla Sługi Bożego była cnota pracowitości antycypująca wydarzenia, czasy i wyzwania, które dopiero mają nadejść, pisze ks. Czesław Bartnik: Ksiądz Prymas podszedł do rzeczywistości polskiej z genialną intuicją i z głęboką wiedzą z zakresu nauk społecznych, z zaangażowaniem

i wiarą. Najcenniejszy w Jego nauczaniu i trosce duszpasterskiej był człowiek — jego godność, sumienie, praca

i obowiązki (Wydawnictwo im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Soli Deo. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000, s. 5).

Wstęp: W tajemnicach radosnych, w kończącym się drugim tygodniu nowenny przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, polecamy Bogu ciężar

i trud pracy ludzkiej.

Prymas Tysiąclecia przemawiając podczas milenijnych obchodów w znanej z okresu młodości Łomży powiedział: Kościół musi być obecny w wielkim gospodarczym procesie świata współczesnego. Musi mówić o sprawiedliwości chrześcijańskiej, o prawie każdych ust do chleba, o sprawiedliwej zapłacie, o godności pracy ludzkiej i człowieka pracującego (kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie, Łomża, 6 VIII 1966).

Dziękując Bogu za dar życia Sługi Bożego, Prymasa Tysiąclecia, Bogu przez ręce Maryi polecajmy szczególnie pracowników i pracodawców. Prośmy za osobami bezrobotnymi, aby Bóg postawił na ich drodze osoby gotowe dać im zatrudnienie na miarę ich wykształcenia i możliwości. Prośmy o solidność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, o uczciwość

i miłość we wzajemnych relacjach. Prośmy, aby każda praca była doceniana i godziwie wynagradzana.

TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Anioł rzekł do Maryi: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». (Łk 1, 28).

W chwili zwiastowania poznajemy Matkę Jezusa Chrystusa. Wyczuwamy, że Matka Boga musi być także Matką ludzi. Staramy się ją poznać i przyglądamy się jej bardzo uważnie. Chcemy poznać, każdy szczegół z jej życia. Wiedzie ukryte życie w Nazarecie – daleko od zgiełku i niepotrzebnego rozgłosu. Pracuje, modli się, rozważa Pisma. Te obowiązki stają się jej codzienną pracą.

W książce Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, czytamy: Dalszy owoc pracy naszej ma przypaść w udziale szczególniej tym, którzy do pracy nie są zdolni i bez własnej winy nie mogą zdobyć sobie koniecznych środków do życia (Stefan Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Włocławek, 1946, s. 47).

Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, udziel szczególnie łaski wszystkim osobom bezrobotnym w naszym kraju, którzy na skutek pandemii koronawirusa utracili stanowiska pracy; prosimy, aby znaleźli uczciwych pracodawców, zostali docenieni i odpowiednio wynagrodzeni.

TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1, 41).

Maryja dzięki wypowiadanym słowom, staje się służącą, służebnicą ludzi, a jednocześnie służąc, raduje Elżbietę. Rozradowała Jana, rozradowała Zachariasza. Cały dom napełnił się radością.

Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński zauważa, że ziemia zmienia się przez pracę ludzką. Dokonuje się to w obrębie relacji międzyludzkich, szczególnie w miejscach pracy: Wokół siebie widzimy owoce pracy – świadectwo pracy. Zmienia ona oblicze ziemi, zmienia ludzi i ich oblicza. Ziemia zyskuje coraz to nowy wygląd, obraz jej nie jest ten sam, co przed wiekiem, a tym mniej sprzed tysiąca, dwóch tysięcy lat (Stefan Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Włocławek, 1946, s. 47).

Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, udziel łask szczególnie osobom pracującym – aby w miejscach pracy panował wzajemny szacunek, życzliwość, serdeczność i gotowość niesienia pomocy w potrzebie.

TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA

Porodziła swego pierworodnego Syna i owinęła Go w pieluszki (Łk 2, 7).

Dotychczas byliśmy przyzwyczajeni szukać Boga na wysokościach. Odtąd szukamy Go w każdej chwili, w każdym momencie, w każdej naszej sprawie. Pomogła nam w tym Maryja. Dzięki jej decyzji Bóg zszedł na ziemię i pozostał z nami i wśród nas. Przez to ukazywał ludziom prawdę o królestwie Bożym. Głosił Dobrą Nowinę, uzdrawiał chorych, wzywał do nawrócenia. Stał się dla tych, którzy poszli za Nim, Mistrzem i Nauczycielem.

Podczas homilii na Bachledówce Prymas Tysiąclecia podjął temat konieczności łączenia tego, co doczesne z tym, co wieczne. Mówił: Trzeba umieć łączyć sprawy doczesne i wieczne. Trzeba umieć tak się troszczyć około spraw doczesnych, żeby nie zapomnieć o tym, co nam nigdy odebranym nie będzie. Potrzebne są na świecie nie tylko Marie uważnie słuchające Chrystusa, ale i takie zalatane, zabiegane, zatroskane o wiele spraw Marty, bo inaczej byśmy z głodu poginęli i w brudzie zarośli. I niezbyt przyjemnie byłoby na świecie (kard. Stefan Wyszyński, Homilia. Trzeba łączyć sprawy doczesne i wieczne, Bachledówka, 29 VII 1968).

Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, naucz nas gorliwości i oddania w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków; niech każdy pracownik z zapałem angażuje się w powierzone mu zadania.

TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny (Łk 2, 25).

Nie tylko do stajni i do wszystkich ludzkich spraw, ale i do świątyni – do spraw Bożych – wnosi Maryja Jezusa. Ona pierwsza zaczyna składać ofiarę z Jezusa, jak gdyby antycypowała Mszę Świętą, aby tym samym umocnić nas w wędrówce do świętości.

Podczas homilii o świętej Marcie na Bachledówce Prymas Tysiąclecia powiedział: Nieraz – wiemy to dobrze – sprawa pociąga sprawę, czyn domaga się czynu, sprawa załatwiona rodzi nowe. Ogarnia nas nieustanna – zda się – „gorączka działania”. Dzieje się tak nie tyle może z naszej woli lub inicjatywy, bo człowiek z natury dąży do spoczynku, lecz jest to skutek bytowania we wspólnocie ludzkiej, konieczność, która wyrasta z pracy, trudu i zadań Kościoła. Kościół Boży też jest społecznością, która mnoży czyny i wymaga, aby tym czynom dawać – mocami Bożymi – nowe impulsy (kard. Stefan Wyszyński, Homilia o świętej Marcie, Bachledówka, 29 VII 1971).

Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, obdarz nas siłą do znoszenia trudności, spotykających nas w życiu, także tych związanych z naszą pracą zawodową.

TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Gdy Jezus miał lat dwanaście, [On i Jego rodzice] udali się do Jerozolimy na Święto Paschy (Łk 2, 41-42).

Maryja pokazuje, że musimy kierować ludzkie kroki do świątyni, do Kościoła Chrystusowego. Czyni pierwszy krok, by wejść w świętą przestrzeń, i dlatego właśnie jest Królową Apostołów. Taki czyn wymaga wysiłku i wewnętrznego samozaparcia. Maryja pierwsza odnalazła Jezusa w świątyni i uczy nas wszystkich, jak mamy odnajdywać Boga w Kościele.

Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński uczy nas, co następuje: Praca ludzka czyni ziemię bardziej ludzką i bliższą Boga, bardziej odpowiadającą Jego myśli. Na cokolwiek spojrzymy w otoczeniu naszym, wszystko to jest owocem jakiejś pracy. Gdybyśmy wzięli najwęższy odcinek naszego życia za przykład, zobaczylibyśmy, jak i tutaj ujawnił się postęp przez pracę (Stefan Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Włocławek 1946, s. 47).

Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, kieruj nasze kroki w chwilach wolnych od codziennych obowiązków w stronę świątyni, by jak najczęściej przyjmować Cię w Eucharystii i spotykać się z Tobą podczas adoracji.

Zakończenie: Maryjo, Matko Boga-Człowieka, słowami Prymasa Tysiąclecia przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Zobowiązujemy się zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej (Fragmenty tekstu Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, Jasna Góra, 26 VIII 1956).

%d bloggers like this: