Ogłoszenia 11.02.2024 r.

„Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.”

(Por. Łk 7, 16)

 

6.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A

1. Dziś przypada wspomnienie NMP z Lourdes i XXXII Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 13.00 zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych. Mogą do niego przystąpić nie tylko chorzy, ale także osoby starsze. Warunkiem jest pozostawanie w stanie łaski uświęcającej. Bardzo prosimy, aby osoby, które chcą być odnotowane w księgach parafialnych przyniosły karteczkę z wypisanym imieniem, nazwiskiem i adresem.

Również dzisiaj odbędzie się spotkanie wspólnoty różańcowej, na które serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pragnące stać się częścią siedmiu róż na 700 lat naszej parafii. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00.

Dziś także rozpoczynamy w Kościele Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i wyzwolenie z innych nałogów. W ramach 40-godzinnego nabożeństwa przed Wielkim Postem zachęcamy do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu dziś od godz. 16.00 do 19.00, a w poniedziałek i we wtorek od godz. 15.00 do 18.00. Celem tego nabożeństwa jest przebłaganie Jezusa ukrytego pod postacią chleba za zaniedbania i zniewagi, jakich w tej tajemnicy doznaje, za znieważanie Go ciężkimi grzechami.

2. W środę, w święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy, rozpoczyna się Wielki Post. Msze św. połączone z obrzędem posypania głów popiołem sprawowane będą w naszym kościele o godz. 6.30, 7.15, 18.00 i 19.00. Tego dnia obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W Środę Popielcową rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, o dobre odprawienie rekolekcji, o pojednanie z Bogiem i bliźnimi.

3. Spotkanie Zespołu Charytatywnego odbędzie się we wtorek, 13 lutego, po Mszy św. wieczornej na plebanii.

4. Modlitwy za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu w czwartek o godz. 17.00.

5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.30 (dla dzieci) i po Mszy św. wieczornej około godz. 18.30 (dla dorosłych i młodzieży). Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w nabożeństwach pasyjnych w piątek, zapraszamy od przyszłej niedzieli na Drogę Krzyżową, która będzie odprawiana bezpośrednio po Mszy św. z godz. 15.00 i na Gorzkie Żale na godz. 18.15.

6. Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej.

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:

+ Zofia DOBIJAŃSKA

+ Stanisława MAŃKOWSKA

+ Krystyna FIAŁKA

+ Marek DĘBOGÓRSKI

+ Bolesław MOTYL

Polećmy ich miłosierdziu Bożemu we wspólnej modlitwie – Wieczne odpoczywanie…

Życzymy błogosławionej niedzieli oraz opieki świętych patronów

dla solenizantów nadchodzącego tygodnia

a dzieciom i młodzieży dobrego odpoczynku podczas ferii zimowych