…i żegnamy…

W niedzielę, 14 września, na Mszy św. o godz. 13.00, odbyło się uroczyste pożegnanie ks. dra Tadeusza Noska, dotychczasowego proboszcza Parafii św. Mikołaja połączone z podziękowaniem za 6 lat jego posługi w naszej wspólnocie. Pożegnanie uświetnił swą obecnością chór z Berlina. Wyrazom wdzięczności, wspomnieniom i wzruszeniom nie było końca!

Intencje Mszy św. 14-20 września 2014

Niedziela 14 IX 630 O powrót do zdrowia dla o. Sylwestra 800 +Emilia (greg.) 930 +Julia i Franciszek 1130 Dziękczynna w 1. rocznicę urodzin Anieli Szklarczyk z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB 1300 W intencji ks. Tadeusza o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę MB – Msza dziękczynna od Parafian 1500 +Ryszard Buła […]

Ogłoszenia parafialne 14.09.2014

„Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż Twój święty, świat odkupiłeś.” 24. NIEDZIELA ZWYKŁAŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 1. Dziś podczas Mszy świętej o godz. 13.00 uroczyście pożegnamy ks. dra Tadeusza Noska, dziękując mu za pełnienie przez niego przez ostatnie 6 lat posługi proboszcza w naszej parafii. Mszę św. uświetni występ chóru z Berlina. […]

Intencje Mszy św. 7-13 września 2014

Niedziela 7 IX 630 + Emilia (greg.) 800 +Anna w 3 roczn. śmierci oraz dziękczynna w 30. urodziny Marii z prośbą o błogosł. Boże 930 +Stefan w roczn. śmierci i jego śp. rodzice: Agnieszka i Antoni 1130 +Regina Perek z okazji imienin 1300 Jubileusz 100- lecia posługi w parafii św. Mikołaja Sióstr Serafitek połączony z dziękczynieniem za […]

Ogłoszenia parafialne 7.09.2014

„W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.”(2 Kor 5,19) 23. NIEDZIELA ZWYKŁA 1. Dziś I niedziela m-ca. Zmianka tajemnic różańcowych po Mszy św. z godz. 8.00, nieszpory o godz. 18.30. O godz. 13.00 Msza św. jubileuszowa z okazji 100-lecia posługi w naszej parafii Sióstr Serafitek, połączona z dziękczynieniem za dar […]

Witamy…

31 sierpnia, na Mszy św., o godz. 11.30 nastąpiło kanoniczne objęcie Parafii p.w. św. Mikołaja przez nowo mianowanego Proboszcza, ks. Józefa Gubałę. Wprowadzenia i tzw. instalacji nowego proboszcza dokonał ks. Prałat Zygmunt Kosek, dziekan dekanatu Kraków-Kazimierz, do którego należy nasza parafia. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Nasza wspólnota parafialna uroczyście i z wielką radością powitała […]

Intencje Mszy św. 31 sierpnia – 6 września 2014

Niedziela 31 VIII 630 Za Parafian 800 O zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Juliana oraz w intencji śp. Bronisławy i Ludwika Łachetów 930 +Jan Szczerek w 13. rocznicę śmierci 1130 +Rozalia w 31. rocznicę śmierci 1300 +Jan Kurnik w 11. rocznicę śmierci oraz rodzice 1500 Dziękczynna w 3 rocznicę ślubu Anny i Bogusława […]

Ogłoszenia parafialne 31.08.2014

„Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem,abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.”(Ef 1,17-18) 22. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A 1. Dziś podczas Mszy św. o godz. 11.30 dokona się kanoniczne objęcie Parafii przez nowo mianowanego Proboszcza, Ks. mgra Józefa Gubałę. […]

Intencje Mszy św. 24-30 sierpnia 2014

Niedziela 24 VIII 630 Za Parafian 800 +Marian i Władysława Kulwiccy 930 Dziękczynna za otrzymane łaski w 10. rocznicę ślubu Agnieszki i Mariusza z prośbą o dalsze błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla nich i ich córki Julci 1130 +Stefania Zymon (greg.) 1300 +Jerzy i Maria 1500 + Ojciec opat Benedykt Matejkiewicz 1900 +Aleksy Zgoda […]