Człowiek chory – to był jej żywioł!

CZŁOWIEK CHORY – TO BYŁ JEJ ŻYWIOŁ Nie odstępowała od tego, że pielęgniarstwo to jest najpiękniejsze powołanie. Najpiękniejsza służba. I ona była tak szalenie radosna w tym swoim służeniu. Tak nieprawdopodobnie szczęśliwa. Ona uczyła największej Bożej miłości, Bożego miłosierdzia – tak po latach wspominała Hannę Chrzanowską, dzisiaj służebnicę Bożą, jej bliska współpracownica. Przeglądając biogram skreślony […]

Hanna Chrzanowska w Wirtualnym Muzeum Pielęgniarstwa

Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego udostępniło na swej stronie internetowej materiały dotyczące sł. B. Hanny Chrzanowskiej. Na stronie WMPP możmy zapoznać się z krótkim biogramem Służebnicy Bożej oraz zdigitalizowanymi materiałami archiwalnymi – maszynopisami, korespondencją i fotografiami Hanny Chrzanowskiej, które znajdują się w Archiwum Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie. Adres internetowy WMPP: http://www.wmpp.org.pl/pl/wzorce-osobowe/hanna-chrzanowska.html