Ogłoszenia 26.09.2021 r.

„Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie..” (J 17, 17ba) 26. NIEDZIELA   ZWYKŁA   1. Dziś obchodzimy Diecezjalny Dzień Modlitwy za Młodzież. Zachęcamy do objęcia modlitwą młodych naszej parafii i diecezji oraz pracujących z nimi duszpasterzy. Po każdej Mszy św. istnieje możliwość złożenia ofiary do puszki z przeznaczeniem na inicjatywy podejmowane dla młodzieży […]

Ogłoszenia 19.09.2021 r.

„Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (Por. 2 Tes 2, 14)   25. NIEDZIELA   ZWYKŁA   1. Serdecznie witamy pośród nas ks. Tomasza Szurka, kapłana Archidiecezji Łódzkiej, który podejmuje studia na UPJPII. Przez kilka najbliższych lat ks. Tomasz będzie pomagał nam w pracy duszpasterskiej. Otoczmy go naszą modlitwą i […]

Ogłoszenia 12.09.2021 r.

„Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.” (Ga 6, 14)   24.  NIEDZIELA  ZWYKŁA 1. Z kalendarza liturgicznego: – dziś przypada wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi; – w poniedziałek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, […]

Ogłoszenia 5.09.2021 r.

„Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.” (Mt 4, 23) 23.  NIEDZIELA   ZWYKŁA   1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 8.00 zmianka tajemnic różańcowych; Msza św. w intencji małżeństw o godz. 15.00. Dziś wyjątkowo wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się po Mszy św. wieczornej, a nie o […]

Ogłoszenia 29.08.2021 r.

„Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.” (Jk 1, 18)   22. NIEDZIELA   ZWYKŁA 1. Serdecznie witamy pośród nas ks. dra Krzysztofa Birosa, który podejmuje posługę duszpasterską w naszej parafii jako wikariusz. Otoczmy go naszą modlitwą i życzliwością. 2. Po wakacyjnej przerwie od jutra przywracamy Mszę św. […]

Ogłoszenia 22.08.2021 r.

„ Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.” (Por. J 6, 63c. 68c)   21.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Z dniem 25 sierpnia ks. Mateusz Szymczyk kończy pięcioletnią posługę w naszej Parafii, stąd dziś podczas Mszy św. […]

Ogłoszenia 15.08.2021 r.

„Maryja została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów.”     N I E D Z I E L A   UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP   1. Dziś po każdej Mszy św. błogosławienie ziół i kwiatów. Bukiety można nabyć przed kościołem. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów tegorocznych prac remontowych. 2. Z kalendarza liturgicznego: […]

Ogłoszenia 8.08.2021 r.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” (J 6, 51ab)   19.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1.  Z kalendarza liturgicznego: – dziś przypada wspomnienie św. Dominika, prezbitera- w swoich modlitwach pamiętajmy o ks. […]

Ogłoszenia 1.08.2021 r.

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4, 4b)   18.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   1. Za nami kolejny odpust i festyn parafialny zorganizowany ku czci św. Anny. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do […]

Ogłoszenia 25.07.2021 r.

„Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój” (Por. Łk 7, 16) 17.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A Zapraszamy wszystkich parafian i gości na festyn parafialny ku czci św. Anny. Rozpocznie się on o godzinie 16.00 w ogrodzie za plebanią.  Prosimy, wybierzcie się […]